วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตอน 2 กลเกมการทุจริต...เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง

ตอน 2 กลเกมการทุจริต...เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง

โดย Advertorial
14 ม.ค. 2562 06:01 น.
  • Share:ในโลกเสมือนจริงของเกม เป็นหน้าที่ของบรรดาตัวละครฮีโร่ ที่ผู้สวมบทบาทเล่นจะต้องทำหน้าที่ปกป้องหัวใจสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมือง ผู้คน ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ในทีมตนเองจากเหล่าปิศาจและผู้ร้าย การแพ้ชนะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกมทุกคนต่างก็รับรู้ร่วมกันว่าสามารถ Restart เพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพื่อหนทางสู่ชัยชนะ

ขณะที่ในโลกของความเป็นจริงก็ไม่ได้ต่างจากเกมนัก ในแง่ของการที่ประชาชนทุกคนต้องสวมบทบาทของฮีโร่ ในการร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปกป้องสังคม ประเทศ จากปิศาจร้าย อันได้แก่ ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งทวีกำลังสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองของเราในระดับและรูปแบบต่าง ๆ สิ่งที่ต่างกันระหว่างเกมกับโลกแห่งความเป็นจริง คือโลกของเกม หากฮีโร่ของเราต่อสู้จนพ่ายแพ้ เราสามารถกดเริ่มใหม่กี่ครั้งก็ย่อมได้ หากแต่ในโลกความเป็นจริง ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตจะส่งผลยาวนาน ไม่อาจกดปุ่มเริ่มใหม่บ่อย ๆ ได้เหมือนในเกม สังคมที่ไม่สามารถจัดการปัญหาการทุจริตได้มักลงเอยด้วยความเสียหายอันส่งผลกระทบได้แก่

1. เกิดความไม่เท่าเทียม

2. เกิดความไม่ยุติธรรม

3. กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์

4. จัดสรรทรัพยากรผิด

5. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เสียหาย

6. ประชาชนโดยทั่วไปเดือดร้อน

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่คนไทยทุกคนต้องเป็นฮีโร่ ต้านโกงได้ด้วยพลังความกล้าหาญจากวัคซีนต้านทุจริตที่มีอยู่ในใจทุกคน ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ...ไม่ยอม..ไม่ทน..ไม่เฉย...ต่อการทุจริตในสังคม

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจจะไม่สำเร็จลงได้ในเร็ววัน ในการจะปลูกฝังให้เป็นค่านิยม เป็นวัฒนธรรมร่วมของสังคมที่ไม่ทนการทุจริต หากแต่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มดำเนินการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่สังคมไทยจะเป็นสังคมที่ปลอดการทุจริตและควบคุมปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป