Thairath Logo
กีฬา

รถไฟฟ้าสายสีเขียวจัดเบี่ยงจราจรเพิ่ม 3-31 มกราคม 4 ทุ่มถึงตี 5

Share :


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 จะยกชิ้นส่วนงานสถานีและงานทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวถึงตลาดยิ่งเจริญ ในวันที่ 3-31 ม.ค.62 เวลา 22.00-05.00 น. ดังนี้

1.บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวถึงแยกเกษตร เบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงหมู่บ้านถาวรวิลล่า เบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง

3.บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึงตลาดยิ่งเจริญ เบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง.

อ่านเพิ่มเติม...
เบี่ยงช่องจราจรถนนพหลโยธินก่อสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเซ็นทรัลลาดพร้าวข่าวทั่วไป