วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่น ศิลปะการเชิดมังกร

เรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่น ศิลปะการเชิดมังกร

  • Share:

ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านเรา เป็นไปตามแบบแผนที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ความรู้เฉพาะในท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะพลิกแพลงนำมาถ่ายทอดอย่างไร

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ อยู่ในสังกัด สพม.42 มี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง เป็นผู้อำนวยการ และมีแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสัมผัสกับสังคมท้องถิ่นหลายรูปแบบ

กิจกรรมเด่นของเมืองตาคลี มีงานเจ้าแม่ทับทิม-เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี โด่งดังระดับประเทศ แต่ละปีมีขบวนสิงโต มังกรทองที่มีชุดการแสดงขนาดใหญ่ คณะการแสดงมังกรกลีบบัวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยกขบวนมาร่วมแสดงด้วยถึงถิ่นนครสวรรค์ จากนั้นได้มอบชุดมังกรกลีบบัวไว้ให้เป็นที่ระลึก

ต่อมา ครู ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ 2 คน คือ นายอภิสิทธิ์ ขุนอภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ได้นำตัวมังกรทอง มาถอดแบบ สร้างเป็นมังกรกลีบบัวตามแบบฉบับของจีน

ส่วน นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัย นำเอาวิธีการสร้างมังกรกลีบบัว มาเขียนเป็นตำรา เริ่มแต่การจัดหาไม้ไผ่มาเหลาและสานขึ้นโครงเป็นรูปร่างตามต้องการ จากนั้นใช้ผ้าเย็บตามแบบ พ่นสีติดอุปกรณ์จนดูสวยงาม

รวมถึงศึกษาวิธีการตีกลอง ตีฉาบ ของคณะมังกรกลีบบัว

ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 เกี่ยวกับวิธีเชิดมังกรกลีบบัว ฝึกปรือนักเรียนชายจนมีฝีมือเข้าขั้นร่วมขบวนแห่มังกรกับมืออาชีพ ส่วนนักเรียนหญิงมีความอ่อนช้อยทำหน้าที่เชิดมังกรกลีบบัว

อาจถือได้ว่าโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนแห่งแรกใน สพม.42 ที่นำความรู้ท้องถิ่น “ศิลปะการเชิดมังกร” มาถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนอย่างมีแบบแผน เพื่อสืบสานการแสดงอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีเยี่ยมอีกทาง

รวมถึงเข้าร่วมแสดงโชว์ในกิจกรรมสำคัญทุกปี สืบสานประเพณีสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน.

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้