Thairath Logo
กีฬา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

Share :

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจ มีสติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสในหลวงในหลวง ร.10ปีใหม่ 2562ข่าวหน้า1