กกต. จัดประชุมหารือ 70 พรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์ หาเสียงเลือกตั้ง

Share :

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดประชุมหารือ 70 พรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การหาเสียงเลือกตั้ง...

นายชูศักดิ์ ศิรินิล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เตรียมเสนอในที่ประชุมให้หมายเลขผู้สมัครของพรรคการเมืองเป็นหมายเลขเดียวทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสน ส่วนจัดทำวิธีการใดนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะการให้พรรคการเมืองไปคุยกันเองไม่ใช่คำตอบ

นอกจากนี้ จะหารือถึงจำนวนป้ายหาเสียงที่มีจำนวนเล็กลงทั้งที่เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการจัดเวทีดีเบตของ กกต. ที่มีสามเวที โดยแบ่งกลุ่มออกตามจำนวนผู้สมัครนั้น มองว่า กกต.ควรที่จะจับสลากให้คละกันไปมากกว่าที่จะให้พรรคใหญ่อยู่กับพรรคใหญ่และพรรคเล็กอยู่กับพรรคเล็ก

ด้าน นายนิกร จำนง แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่ กกต. ปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ให้มีทั้งหมายเลขผู้สมัครชื่อพรรคและโลโก้พรรค เพราะเป็นการรวมสองระบบในบัตรเดียว ส่วนข้อเสนอที่ให้พรรคการเมืองใช้หมายเลขเดียวในทุกเขตทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากถูกกำหนดโดยกฎหมาย

ดังนั้น หากจะแก้ไขก็จะต้องแก้ไขกฎหมาย ที่ต้องใช้เวลาและจะเป็นปัจจัยที่ทำให้วันเลือกตั้งเลื่อนออกไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังทำให้บัตรเลือกตั้งมีช่องว่างหากพรรคการเมืองไม่ส่งผู้สมัครในเขตนั้นๆ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ในช่วงเช้าจะมีการพูดคุยถึงการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ การกำหนดสถานที่ที่ติดประกาศแผ่นป้ายหาเสียง ต่อด้วยการประชุมระหว่างพรรคการเมือง และผู้แทนสื่อมวลชน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์.

อ่านเพิ่มเติม...