วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พสกนิกรปีติ ร.10 เสด็จฯทรงเปิดงาน พร้อมทรงจักรยาน

พสกนิกรปีติ ร.10 เสด็จฯทรงเปิดงาน พร้อมทรงจักรยาน

  • Share:

นำ ‘ไบค์อุ่นไอรักฯ’ เที่ยวชมงานอุ่นใจ

พสกนิกรต่างปลื้มปีติ ได้เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมทรงจักรยานนำขบวน“Bike อุ่นไอรัก” ด้าน “ปิยะ อุทาโย” มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัย ผู้มาเที่ยวชมงานได้อุ่นใจ โดยขอความร่วมมือแต่งกายชุดไทย หรือแต่งกายสุภาพมา ซึ่งในงานจะได้ชมนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้ชมความงดงามจากดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันที่นำมาประดับตกแต่งทั่วงาน พร้อมจำลองตลาดบกตลาดน้ำมาไว้ในที่เดียว โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมด นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 19 ม.ค.62 และจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธ.ค.61 โดยเสด็จทรงเปิดงานและทรงจักรยาน ไปตามเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กม. ขณะเดียวกันมีการแบ่งจุดสำหรับประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อปั่นจักรยานใน 9 จุด ตามเส้นทางเสด็จฯ ซึ่งมีระยะทางปั่นให้ประชาชนสามารถเลือกได้ อาทิ ลานคนเมือง ระยะทาง 4.2 กม. สนามม้านางเลิ้ง ระยะ 16.2 กม. สนามหลวง ระยะทาง 11 กม. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 20.6 กม. แยกตากสิน ระยะทาง 23.2 กม. ฯลฯ รวมถึงในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ต่างจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักฯในพื้นที่กันอย่างพร้อมเพรียงนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานอุ่นไอรักฯอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จัดซ้อมใหญ่พิธีเปิดที่พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เมื่อเวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถึงพระลานพระราชวังดุสิต ทรงสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินมาที่พลับพลาพิธี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอรับเสด็จ

จากนั้น พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ทรงทอดพระเนตรการแสดง “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ของกระทรวงวัฒนธรรม ทรงกดปุ่มเปิดป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ก่อนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยเริ่มจากด้านทิศตะวันตก ก่อนประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาทางทิศเหนือ ทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือบนเรือพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย ทรงเยี่ยมร้านจิตอาสา 904 ร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ หลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าต่างๆ เสร็จสิ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดทรงจักรยาน ทรงนำจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิต มายังจุดสตาร์ต ที่หน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์อุ่นไอรัก พร้อมทรงจักรยานนำขบวน

สำหรับรายละเอียดในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ นั้น ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายจัดนิทรรศการ กล่าวว่า ปีนี้ใช้หัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” ซึ่งคนไทยมีแม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งความเป็นอยู่และอาหาร ป้อมปราการ และคูเมือง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากทรงย้ายพระนครจากกรุงธนบุรี มายังกรุงรัตนโกสินทร์ โปรด เกล้าฯให้ขุดคูคลองเมืองป้องกันประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขาย และในสมัยรัชกาลที่ 9 ทรงมีโครงการเกี่ยวกับสายน้ำถึง 4,000 กว่าโครงการ

รองประธานการจัดงาน ฝ่ายนิทรรศการ กล่าวว่า นิทรรศการในครั้งนี้ เริ่มจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10 ที่บริเวณกำแพงเมือง ทางด้านซ้าย นอกจากนั้น มีการจัดแสดงตัวอย่างของสถานที่ และสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ หรือพระที่นั่งกลางน้ำ บางปะอิน พระที่นั่งหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางน้ำ นำมาจำลองไว้กลางพระลานพระราชวังดุสิต เรือสำเภา สมัยรัชกาลที่ 3 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เปิดให้เรือใหญ่ผ่าน ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งสะพานพุทธ เป็นสะพานที่เปิดได้แห่งแรกของประเทศ และประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต รวมทั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ จำลอง จัดแสดงให้ประชาชนได้รู้ตลอดพระลานพระราชวังดุสิต นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตงานจากวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชาย และที่สำคัญผู้ร่วมงานยังได้ชมความงดงามจากดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันที่ถูกนำมาตกแต่งพระลานพระราชวังดุสิตอย่างสวยสดงดงามด้วย

ขณะที่สนามเสือป่า จำหน่ายสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญกว่า 36 ร้าน อาทิ โครงการหลวง โรงพยาบาลกรุงเทพ คิง เพาเวอร์ รวมทั้งโรงพักริมคลอง และสนามขับรถสำหรับเด็กด้วย นอกจากนี้ยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารในตลาดบก ตลาดน้ำ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดเดินชิมริมทาง ตลาดบกวิถี 4 ภาค ตลาดน้ำในฝัน รวมไปถึงการลุ้นรางวัลมัจฉาพาโชค ราคา 25 บาท สลากการกุศล ราคา 129 บาท รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งยังมีการจัดให้มีการแสดงทุกวันด้วย โดยงานมีถึงวันที่ 19 ม.ค.2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงาน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทางประตูจุดคัดกรอง 4 จุด ได้แก่ 1.ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. 2.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 3.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนอู่ทองใน และ 4.บนเกาะกลาง หน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 10.00—21.00 น. โดยวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดรถวีลแชร์สำหรับบริการผู้สูงอายุ และผู้พิการ บริการฟรีด้วย

ส่วนที่ชุมชนปากคลองตลาด เขตพระนคร กทม. แหล่งขายดอกไม้แหล่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ ชาวปากคลองตลาด พร้อมด้วยประชาชน และจิตอาสา ได้นำดอกไม้สดนานาชนิดจัดตกแต่งบนทางเท้าตลอดแนวถนนจักรเพชร ให้กลายเป็นถนนสายดอกไม้ ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำขบวนพสกนิกรผู้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นจักรยาน ไบค์ อุ่นไอรัก ผ่านยังชุมชนปากคลองตลาด โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวต่างมาชมความงามของถนนสายดอกไม้กันอย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายรูปลงในโซเชียลและแชร์ต่อๆ กันไปถึงความสวยงาม ด้าน น.ส. พรสมใจ ฮวดหุ่น ตัวแทนชุมชนปากคลองตลาด กล่าวว่า เมื่อทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำขบวนปั่นจักรยาน ไบค์ อุ่นไอรัก ผ่านชุมชนปากคลองตลาด ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่สุด และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ร่วมรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ชุมชนปากคลองตลาดมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกไม้นานาชนิด ทุกคนมีความชำนาญในเรื่องของดอกไม้อยู่แล้ว จึงรวมกลุ่มคนในชุมชน และร้านค้าขายดอกไม้ นำดอกไม้ในร้านมาจัดตกแต่งบริเวณทางเท้าหน้าร้านของตัวเอง ในเส้นทางขบวนจักรยานผ่านยาวตลอดถนนจักรเพชร เพื่อให้เกิดความสวยงาม

ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานอุ่นไอรัก กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.เป็นการตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร สำหรับการซ้อมใหญ่เช็กระบบแสงเสียง และการจัดการดูแลประชาชนเปิดงานเสมือนจริง ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการซ้อม ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 ม.ค.2562

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดลานปลูกฝังวินัยจราจรของตำรวจจราจร ที่จะปลูกฝังให้ผู้ปกครองและเด็กได้เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีโรงพักริมคลองสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่จะมีกิจกรรมให้ประชาชนลงบันทึกประจำวัน และมีลายเซ็น ผบ.ตร. ประทับรับเรื่อง เป็นที่ระลึกด้วย อีกทั้งยังจะมีตำรวจแต่งกายชุดตำรวจโบราณย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในงานวันละ 105 นาย และให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้ลงบันทึกประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน ขอ ความร่วมมือให้แต่งกายชุดไทย หรือแต่งกายสุภาพเข้าร่วมงาน พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำหรับนักท่องเที่ยวให้เตรียมพาสปอร์ตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปภายในงานด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้