วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆ ถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 2)

กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆ ถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 2)

  • Share:

ระบบกัญชาในธรรมชาตินี้เป็นระบบที่ทำงานตามคำร้องขอ เมื่อมีสัญญาณอันตรายก็จะส่งผ่านมายังตัวรับสั่งให้มีการผลิตกัญชาธรรมชาติซึ่งมีมากมายหลายชนิด และไม่ได้มีแต่ตัวที่เทียบเคียงกับพืชกัญชาที่เราได้จากภายนอก และแม้แต่พืชกัญชาเองนั้นก็ไม่ได้มีแต่ตัว THC และ CBD

ระบบกัญชาธรรมชาตินั้นจะมีตัวรับสัญญาณในร่างกายทั้งในสมองและนอกสมอง ที่สำคัญที่เราทราบคือมีมากกว่าตัวรับสัญญาณ CB1 และ 2 และแม้แต่ 2 ตัวนี้นั้น จะนำพาคำสั่งออกมาเป็นชนิดใด อย่างใดยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองหรือร่างกาย หรือชนิดของเซลล์ที่ตัวรับสัญญาณนั้นฝังอยู่ และเซลล์นั้นๆอยู่ในระบบอะไร และตัวรับสัญญาณตัวเดียวกันเมื่ออยู่ต่างเซลล์ ต่างระบบกันจะกระตุ้นให้มีการสร้างหรือมีการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดต่างๆออกมาไม่เหมือนกันอีก

ความลึกลับของระบบกัญชาธรรมชาตินี้เองที่หมอแผนปัจจุบันเกิดความงงงวยสับสนและไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืน และหันไปพึ่งข้อมูลอย่างเดียวจากรายงานจากวารสารที่มีการใช้กัญชาในผู้ป่วยโรคต่างๆ จากความลุ่มลึกของระบบกัญชานี้เองเมื่อศึกษาถึงรายงานต่างๆจะได้ผลต่างกันบ้าง ดีบ้าง ผลเสมอตัวบ้าง

ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาเป็นการใช้กัญชาหรือสารสกัดกัญชาที่ขึ้นอยู่กับ THC และหรือ CBD ขนาดตายตัวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงลักษณะการตอบสนองของคนแต่ละคนแม้จะอยู่ในภาวะเดียวกันหรือเป็นโรคเดียวกันก็ตาม แต่ที่แน่ชัดคือในเรื่องของการควบคุมรักษาอาการเจ็บปวดนั้นได้ผลน่าพอใจในรายงานของสหรัฐฯเองนั้น ผู้ป่วยที่ปวดทรมานรุนแรงอาการดีขึ้นและยังสามารถหยุดลดเลิกมอร์ฟีนและอนุพันธ์ของฝิ่นรวมทั้งยาที่ควบคุมความกังวลความหดหู่ได้อีกด้วย

การที่พวกเราผู้ป่วยมาแสดงตัว ยังแสดงถึงว่ากัญชาที่ใช้แม้จะหนักไปทางสารที่ออกฤทธิ์ THC แต่กลับควบคุมรักษาโรคและภาวะหลายชนิด ที่รายงานต่างประเทศเน้น CBD

ประการที่ห้า คุณหมอตัวแทนสมาคมเชี่ยวชาญทางจิตเวชและสมองก็ได้รับทราบประโยชน์ของกัญชาในรูปแบบของการสามารถนำมารักษาอาการติดเหล้าติดบุหรี่ และในเรื่องของการปรับอารมณ์ ส่วนในเรื่องของการนำมาใช้รักษาโรคจิตเภทนั้นยังลังเล แต่ในที่ประชุมก็ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานในการศึกษาจากต่างประเทศและในกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทย แม้กระทั่งโรคออทิสติกก็ยังสามารถเริ่มสื่อสารเข้าสังคมได้ และอาการปฏิเสธอาหารและอาการอาเจียนและคลื่นไส้ และการทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ยอมกินอาหารอย่างรุนแรงก็ยังสามารถนำมาใช้รักษาได้

โดยไม่ควรจำกัดแต่อาการอาเจียนจากเคมีบำบัดเท่านั้น

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงอาการของโรคลมชักซึ่งไม่ควรจำกัดอยู่เพียงโรคลมชักในเด็กที่เป็นโรคสองถึงสามชนิดเท่านั้น รวมทั้งในส่วนของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน และอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งจากสาเหตุนานาประการ ไม่จำกัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง

แต่ในที่ประชุมเราโชคดีที่ได้เห็นหลักฐานของผู้ป่วยซึ่งมีโรคและอาการต่างๆเหล่านี้ และสามารถเรียกได้ว่ารักษาใต้ดินเนื่องจากยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่

ประการที่หก จากการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมในการเข้าถึงจากประเทศต่างๆและที่ควรจะเป็นในประเทศไทย (ประการที่เจ็ด) จาก ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน วันนี้เราเดินมาถึง การบอกให้ทุกคนรับรู้วิธีคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา มองครบทุกองค์ประกอบ และร่วมกันกำหนดทิศทาง แนวทาง ทั้งนี้ สามารถเรียกได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติจากหลักฐานที่ได้สดๆไม่มีการปรุงแต่งอย่างเป็นข้อมูลในวารสาร ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าหมอไทยในปัจจุบันนี้ใช้หลักฐานมือสอง เนื่องจากเราไม่ได้รู้อะไรเลย

ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติที่พึงต้องกระทำ ไม่ใช่มาตั้งกระบวนการวิจัยแบบที่แล้วๆมาด้วยเหตุผลข้างต้น แต่เป็น การวิจัยจากการปฏิบัติที่เห็นตรงหน้า true actual/action research ด้วยความเข้าใจตรงกันระหว่างหมอซึ่งจะเป็นหมอปัจจุบันหรือหมอแผนไทย เภสัชกร หมอฟันและสัตวแพทย์ กับผู้ป่วย

ทั้งนี้ โดยที่หมอต้องบอกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะและโรคที่ผู้ป่วยเป็นรวมทั้งการรักษาที่พึงมีให้ทางแผนปัจจุบันโอกาสหายโอกาสรอดโดยที่ในระหว่างการรักษานั้นยังคงสภาพความเป็นมนุษย์อยู่ ไม่ใช่อยู่แต่ในโรงพยาบาลหรือเข้าๆออกๆโรงพยาบาลจนวาระสุดท้าย

รวมทั้งผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนต่างๆ

ประการสำคัญในที่ประชุมนั้นได้เน้นย้ำถึงสิทธิของผู้ป่วยในการรับรู้รับทราบนำมาซึ่งการตัดสินใจด้วยตนเองโดยหลักฐานที่ดีที่สุด (Self-judgment and decision)

และแม้ผู้ป่วยจะตัดสินใจเลือกกัญชา แต่ก็ยังติดต่อกับหมอด้วยสัมพันธภาพที่ดี และหมอเรียนรู้จากคนไข้ ไม่ใช่สั่งคนไข้ เพราะหมอไม่มีความรู้เรื่องกัญชาทั้งสิ้น

ประการที่เจ็ด การเข้าถึงกัญชา (พืชกระท่อม) ไม่ควรเป็นแต่การรับที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ควรต้องรวมถึงร้านยาที่มีเภสัชกรตามใบสั่ง และรวมถึงการที่ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถใช้พืชกัญชาในบ้าน ระหว่างกันในกลุ่ม (self-remedies) โดยมีความรู้ที่สะสมจากทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงจนได้ข้อแนะนำในวิธีการ และขนาดในอาการและโรคต่างๆ

ทั้งหมดเพื่อ “คนไทย”...“คนป่วย” ความเท่าเทียมและการเข้าถึง.

กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 1)

หมอดื้อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้