วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โต้ไทยเหลื่อมล้ำเบอร์ 1 สศช.ยกมาตรฐานธนาคารโลกยันไม่จริง

โต้ไทยเหลื่อมล้ำเบอร์ 1 สศช.ยกมาตรฐานธนาคารโลกยันไม่จริง

  • Share:นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงข่าวชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่า สศช.ใช้วิธีการวัดความเหลื่อมล้ำตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลของธนาคารโลก (World Bank) ที่ใช้วัดความเหลื่อมล้ำในประเทศต่างๆประมาณ 110 ประเทศ พบว่าในรายงานฉบับล่าสุดของปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 67 ประเทศ ดีขึ้นจากปี 2556 ที่อยู่ในอันดับ 46 จาก 73 ประเทศ โดยจำนวนประเทศในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของประเทศนั้นๆ ซึ่งมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ฉะนั้น กรณีการวัดความเหลื่อมล้ำของรายงาน CS Global Wealth Report 2018 ที่มีการนำมากล่าวอ้างในสังคมออนไลน์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกจึงไม่เป็นความจริง และในรายงานดังกล่าวยังระบุไว้ด้วยว่าเป็นการประมาณการอย่างหยาบ

“กรณีการวัดความเหลื่อมล้ำของรายงาน CS Global Wealth Report 2018 เป็นการวัดการกระจายความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) โดยประเทศที่มีข้อมูลการวัดการกระจายความมั่งคั่งสมบูรณ์มีเพียง 35 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ส่วนประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บ ผู้ทำการวิจัยซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจึงใช้ข้อมูลคำนวณประมาณการของ 133 ประเทศรวมทั้งไทย นอกจากนั้นการประมาณการประเทศไทยได้ใช้ข้อมูลในปี 2549 ขณะที่ข้อมูลของประเทศอื่นๆ เป็นข้อมูลของปีที่มีความแตกต่าง หลากหลายกันไป ดังนั้น การวัดการกระจายความมั่งคั่งในรายงานดังกล่าวอาจไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของประเทศไทยได้”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้