วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“รถปลดทุกข์” รับรางวัล “ประชาบดี”

“รถปลดทุกข์” รับรางวัล “ประชาบดี”

  • Share:

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พส.ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ซึ่งตั้งแต่ปี 2550-2560 มีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีรวม 730 ราย

สำหรับในปี 2561 มีผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” จำนวน 57 ราย แบ่งเป็นประเภทบุคคลที่ทำ คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 13 คน ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 11 องค์กร เช่น มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 18 รายการ เช่น รายการรถปลดทุกข์ จากไทยรัฐทีวี และประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 15 คน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 ธ.ค. ที่ พส.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้