วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ชวนร่วมงาน 'อุ่นไอรักฯ' แจง 'ไทยนิยมฯ' ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

นายกฯ ชวนร่วมงาน 'อุ่นไอรักฯ' แจง 'ไทยนิยมฯ' ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

  • Share:

นายกฯเชิญชวนคนไทยแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต-สนามเสือป่า แจงผลงาน "ไทยนิยมยั่งยืน" ตั้งใจยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ขออย่ามอง "ช็อปช่วยชาติ" เป็นการเมือง แค่ต้องการลดภาระ ปชช. แนะเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเดินทางปีใหม่อย่างปลอดภัย

เมื่อเวลา 20.15 น.วันที่ 7 ธ.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาว เมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆ ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ขึ้น เมื่อต้นปีนี้ในเดือน ก.พ.เป็นครั้งแรก สำหรับปีนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.ถึงวันที่ 19 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต จะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และ คุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชื่นชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และแบบจำลองต่างๆ อาทิ พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือนจนถึงปัจจุบัน และได้ร่วมทำบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา 904 ซึ่งมีของที่ระลึก ได้แก่บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์พร้อมพระปรมาภิไธย สายรัดข้อมือ เสื้อ กระบอกน้ำจักรยาน "อุ่นไอรักฯ" จำหน่ายด้วย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ วันที่ 9 ธ.ค.นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงจักรยานในพิธีเปิดฯตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ร่วมเที่ยวชมงานด้วยความสุข สดใส เพลิดเพลิน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนประเทศภายใต้ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ที่เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ แก้ไขแบบครบวงจร มีทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ ทีมปฏิบัติการกระทรวงเกษตร ทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 76 จังหวัดและ กทม.หรือกว่า 82,000 หมู่บ้าน-ชุมชน ทั่วทั้งประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวนทั้งสิ้น 8.7 ล้านคน เชื่อมโยงกับการลงพื้นที่ของตนและคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งด้วย และพยายามจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและให้มากที่สุด ทั้งนี้ได้รับรายงานประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน มากกว่า 7 แสนรายการ แบ่งเป็น 6 ด้านหลักๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร ความมั่นคง รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุขด้วย นำกลับมาเป็นการบ้านให้ทุกกระทรวงร่วมกันถอดรหัสจัดทำเป็น 3 แผนงาน คือ 1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13 ล้านคน ครอบคลุมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง อีกด้วย

โดยดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การมีงานทำ การฝึกอาชีพ เสริมความรู้ การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นที่มาของมาตรการต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า สำหรับครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา พยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพและค่าเช้าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้น ซึ่งมาตรการต่างๆต้องอาศัยเวลา ในการคิด หารือ และปรับปรุงตามขั้นตอน บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเงินเพียง 300-500 บาท สำหรับเขาเหล่านี้คือค่าอาหารทั้งเดือน รัฐบาลจึงไม่อาจทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ เพราะรัฐบาลนี้ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ การกู้ยืมเงินทุนโดยการนำธุรกรรมหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ระบบ เพื่อให้เป็นการให้กู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับหรือที่เรียกว่า "สินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์" ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆได้ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี มีแผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ซึ่งจัดทำเป็นเมนูทางเลือก มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ รวม 4.3 ล้านคน ใน 4 โครงการ ได้แก่การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หรือ หมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท ต่อยอดในโครงการด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น มากกว่า 92,000 โครงการ โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี และยังมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับรายงานว่า ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน เกือบ 1 ล้านคนดึงเม็ดเงินเข้าชุมชน 900 ล้านบาท โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพและการยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้นกองทุนละ ไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้ว 47,000 กองทุน หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงานโครงการทั้งหลายตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่เป็นฐานรากของบ้านเมือง ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ไม่เป็นภาระ แต่ก็เป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลมีมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นประจำทุกปีของพี่น้องประชาชน จำได้ไหมปีก่อนๆที่ผ่านมาก็มีเช่นนี้นั่นแหละ อย่ามองว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลย และใครที่ไม่มีสิทธิตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อขนาดนั้น เพื่อจะต้องการลดภาษี คิดว่าคงไม่มีใครทำแบบนั้น อย่าไปฟังคำบิดเบือน นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนตรงนี้แล้ว เรายังช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม หากใครกำลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ อยากให้พิจารณาของที่มีคุณค่า เช่น "หนังสือ" ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับหรือสินค้าโอทอป ช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของไทยเราด้วย 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางสัญจรไป-มา คงต้องเตือนกันอีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เกือบทั้งปีต้องเตือนกันตลอด ในช่วงปีใหม่ก็จะมีการกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ก็ขอให้มีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งคนและยาพาหนะ ศึกษาเส้นทางให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ขับขี่มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางในเขตชุมชน ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและจิตอาสา ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจ เวลาของตัวเองที่ต้องอยู่กับครอบครัวมาช่วยดูแล ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ พลเรือน ทหาร จิตอาสา อาสาสมัครอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ในช่วงเทศกาล

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้