วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
CAMTS & CAMTS EU มาตรฐาน…การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก

CAMTS & CAMTS EU มาตรฐาน…การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก

  • Share:

การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัยในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการนำส่งผู้ป่วยถือเป็นเรื่องจำเป็นและต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ระยะทางการเคลื่อนย้าย สภาพร่างกายของผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่ศูนย์รองรับผู้ป่วย ที่ล้วนแต่มีความสำคัญมาก โดยมีมาตรฐาน CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) ยุโรป เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.ตฤณ จารุมิลินท ประธานโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ให้ข้อมูลว่า มาตรฐาน CAMTS เป็น มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับคุณภาพความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยเกณฑ์ชี้วัดของ CAMTS มีหลายมาตรฐาน ตั้งแต่การดูวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการดูแลเฉพาะโรคต่างๆที่ต้องมีความทันสมัย มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินและยานพาหนะที่ใช้ในการลำเลียง มาตรฐานการดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ มาตรฐานด้านการสื่อสารและการประสานงาน การรับมอบและส่งต่อที่มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย

“ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติ มาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงความพร้อมของทีมแพทย์มาตรฐาน Helipads หรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามจริยธรรม บุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย นักบิน แม้แต่เจ้าหน้าที่ขับรถต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมและคนไข้เป็นหลัก”

คุณหมอตฤณ บอกด้วยว่า ไม่เฉพาะแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเท่านั้น ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ระบบการวิเคราะห์ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างองค์กรให้เน้นในด้านการป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก ระบบบริหารจัดการด้านอัตรากำลังและการบริหารจัดการด้านสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการเคลื่อนย้าย

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยและประเทศไทย ที่ล่าสุด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางบก ทางน้ำ ทางอากาศจาก CAMTS สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558-2564 และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS EU (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564 ส่งผลให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นผู้ให้บริการรายที่สองของเอเชีย และอันดับสามของโลก ที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เรียกว่า CAMTS -CAMTS EU “Dual Accreditation”

ประธานโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ บอกด้วยว่า รางวัลในครั้งนี้มาจากความตระหนักและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยมีโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากรและฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ


โดยนอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว BDMS EMER– GENCY SERVICES ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำโดยเรือเป็นรายแรกของโลก และรายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้แก่ Rotorwing, Fixed Wing, Medical Escort, Surface Critical Care และ Surface-boat

คุณหมอตฤณ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า ในส่วนของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล ในส่วนของ 1 ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center), 13 โรงพยาบาล (Bases), 2 เครื่องบิน Helicopters (Rotor wings) ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และ 2 เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัทเอ็มเจ็ท และในส่วนของจำนวนบุคลากรทางด้าน Sea Transport Team ประกอบไปด้วย 16 ทีมแพทย์มาตรฐาน 34 ทีมพยาบาลมาตรฐาน 12 ทีมเทคนิคมาตรฐาน และ 6 ทีมกัปตันมาตรฐาน


โดยรวมทั้งหมดมีบุคลากรที่สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในบริการ 711 Head counts ด้วยทีมแพทย์มาตรฐานถึง 156 ทีม และพนักงานทั้งหมด 555 คน ที่สามารถให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความเหมาะสมของอาการคนไข้ ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน, ระดับสูง, ระดับวิกฤติ e และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด รวมทั้งมีระบบการตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้