วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักการเงินแห่งปี 2 สมัยซ้อน "ชาติชาย" ชูออมสินขับเคลื่อนประเทศ

นักการเงินแห่งปี 2 สมัยซ้อน "ชาติชาย" ชูออมสินขับเคลื่อนประเทศ

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วารสารการเงิน ประกาศ “นักการเงินแห่งปี” โดยมีมติให้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ครองตำแหน่ง “นักการเงินแห่งปี 2561 Financier of the Year 2018” ซึ่งเป็นการครองรางวัลนักการเงินแห่งปีครั้งที่ 2 หลังจากที่คว้าตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้ว

ทั้งนี้ นายชาติชาย มีผลงานโดดเด่นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน คือ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย นักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ นักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยที่ผ่านมา ได้สร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่วางเป้าหมายให้ธนาคารออมสินเป็นมากกว่าธนาคาร พร้อมกับการเป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมในทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทยในทุกกลุ่ม

เช่น สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านประชารัฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยโครงการ National e-Payment มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน(พักชำระหนี้) และโครงการแก้ขปัญหาหนี้นอกระบบ สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน และสามารถสนองนโยบายกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดี ทำให้นายชาติชาย ถือเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนแรกที่ได้ต่ออายุการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการออกไปอีกปีครึ่งจนถึงเดือน มิ.ย.63 หลังจากที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

หลังจากที่นายชาติชายเข้ามาบริหารงานธนาคารออมสิน เมื่อปี 2558 ใช้เวลา 2 ปี พลิกโฉมธนาคารออมสินให้มีความทันสมัยโดดเด่นเป็นออมสินยุคใหม่ หรือ GSB New Era โดยใช้ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Centric เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ให้เป็นนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้ว

ขณะที่ในช่วง 2 ปีนี้ นายชาติชาย วางเป้าหมายชัดเจนว่า ธนาคารออมสินต้องเป็นมากกว่าการธนาคารที่นอกจากจะมีบทบาทและทำหน้าที่เป็นธนาคารแบบอนุรักษนิยม (Traditional Banking) ธนาคารเพื่อสังคม (Social Banking) ธนาคารเพื่อรายย่อยทำหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นธนาคารดิจิทัลที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยวางเป้าหมายเป็นธนาคารที่เชื่อมโยงชีวิตคนไทยให้สะดวกง่ายดาย นำระบบธนาคารเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกชีวิต

ขณะเดียวกัน ก็เริ่มปักหมุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” กับ 3 พันธกิจ คือออมเศรษฐกิจ ออมสังคมและออมสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ซึ่งนายชาติชายได้ให้ความสำคัญมากและกลยุทธ์เพื่อเอาใจคนสูงวัยทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อผู้สูงวัยที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อเคหะเพื่อผู้สูงวัย เรียกได้ว่า ออมสินเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดเงินฝากและสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทย เช่นเดียวกับการเป็นธนาคารสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ SMEs Startup ให้เติบโตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้