วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บารมี 10 กับนักการเมือง

บารมี 10 กับนักการเมือง

  • Share:

วันนี้ กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญทุกพรรคการเมืองไปหารือกับ แม่น้ำ 5 สาย มี คสช. คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และ กกต. แม่น้ำสายที่ 5 ที่มาแทน สภาปฏิรูป ที่หมดวาระไปแล้ว โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เป็นประธาน เพื่อตอบคำถามที่ กกต.ตอบพรรคการเมืองไม่ได้

เห็นไหมครับว่า รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย-คสช. ลึกลับซับซ้อนขนาดไหน พรรคการเมืองไทย ที่ ศรีธนญชัย ยังแพ้ ยังตีความรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปแล้ว ทุกอย่างคงเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะวันที่ 11 ธันวาคม พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ก็ครบ 90 วัน มีผลบังคับใช้ทันที ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ที่น่าสนใจก็คือ อนาคตทางการเมือง ของหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปฏิวัติและกำกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากับมือ เท่าที่สังเกตจากการให้สัมภาษณ์ ดูเหมือนท่านอยากจะประกาศตัวเข้าสู่การเมืองเต็มที แต่พยายามยั้งปากไว้ เพราะ คสช. ที่มีท่านเองเป็นหัวหน้า ยังไม่ปลดล็อกให้นักการเมืองคนอื่น ทั้งๆที่พรรคพลังประชารัฐ ก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรีของพรรคคนที่ 1 แบบไม่มีคู่แข่ง

เมื่อวันอังคาร พล.อ.ประยุทธ์ ตอบนักข่าวว่า เป็นความชัดเจนของพรรค แต่ก็ไม่เห็นใครมาเชิญเลย ในใจก็มีธง สนับสนุนพรรคการเมืองที่เดินหน้าประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ พรรคอื่นที่อาจมียุทธศาสตร์ที่ดีกว่าพรรคพลังประชารัฐก็เสนอมา ปลดล็อกเมื่อไหร่ก็ว่ากันตอนนั้น ก็เป็นอันว่าหลัง 11 ธันวาคม จะมีความชัดเจน

นักข่าวถามต่อว่า รู้สึกดีใจหรือไม่ที่มีหลายพรรคการเมืองให้ความสนใจ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “เขาเรียกว่าต้องใช้บารมี 10 ประการ ขันติบารมี คือ ไม่ยินดียินร้ายต่อคำชมและคำติฉินนินทาและไม่ได้สนใจ เพราะยึดถือที่พระพุทธเจ้า สอนไว้ รู้จักไหมบารมี 10 ประการ”

วันนี้ผมเลยขอนำ “บารมี 10” หรือ “ทศบารมี” ของ พระพุทธเจ้า มาเล่าสู่กันฟัง เป็นคุณธรรมและความดีที่ผู้ประพฤติต้องปฏิบัติและบำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด คือ พระอรหันต์ ในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ชาวพุทธรู้จักดี ได้อธิบายถึง “บารมี 10” ดังนี้

1.ทาน การให้ การเสียสละ 2.ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย 3.เนกขัมมะ การออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม 4.ปัญญา ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 5.วิริยะ ความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ 6.ขันติ ความอดทน ความทนทานของจิตใจ ความสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติที่ตั้งไว้ เพื่อจุดหมายอันชอบ ไม่ลุอำนาจกิเลส 7.สัจจะ ความจริง คือ พูดจริง ทำจริง และจริงใจ 8.อธิษฐาน ความตั้งมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอน และดำเนินตามนั้นแน่วแน่ 9.เมตตา ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมทั้งปวงมีความสุขความเจริญ 10.อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอ เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชัง หรือแรงเย้ายวนยั่วยุใดๆ

ทศบารมี ยังเชื่อมโยงกับ ทศชาติ ของ พระพุทธเจ้า คือ พระเตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมิราช พระมโหสถ พระภูริทัตต์ พระจันทกุมาร พระนารท พระวิธูร และพระเวสสันดร ถึงสิบชาติ

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความรู้เข้าใจ “ทศบารมี” ลึกซึ้ง และ นำมาใช้บริหารประเทศ ผมเชื่อว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสวรรค์ชั้นฟ้า เลยทีเดียว ขันติ ข้อเดียวไม่พอแน่นอน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้