วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่

โดย Advertorial
6 ธ.ค. 2561 10:10 น.
  • Share:

และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม