วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปล่อยผีแรงงานต่างด้าวญวน ปลดล็อกเป็นสาวใช้ในบ้านได้

ปล่อยผีแรงงานต่างด้าวญวน ปลดล็อกเป็นสาวใช้ในบ้านได้

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (26 พ.ย.) เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ด้านการจ้างงานระหว่างรัฐบาลไทยกับเวียดนาม เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ที่นำเข้าตามเอ็มโอยูดังกล่าว สามารถทำงานรับใช้ในบ้าน และงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการได้ จากเดิมที่กำหนดให้ทำได้เพียงกรรมกรในกิจการก่อสร้าง และประมงเท่านั้น รวมถึงให้กระทรวงแรงงานเจรจากับเวียดนามเกี่ยวกับประเภทกิจการที่จะให้แรงงานต่างด้าวเวียดนามเข้ามาทำงานเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แล้วนำเสนอให้ ครม.พิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

สำหรับเอ็มโอยูด้านแรงงานของ 2 รัฐบาล กำหนดให้แรงงานเวียดนามทำงานใน 2 กิจการคือ ก่อสร้างและประมงทะเล แต่ส่วนใหญ่ลักลอบทำงานประเภทอื่น ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/61จึงมีมติให้เพิ่มประเภทแรงงาน โดยให้สามารถทำงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรทุกประเภทกิจการ ครอบคลุม 25 กิจการ เช่น เกษตรและปศุสัตว์ เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้