วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สมเด็จพระเทพ" เสด็จฯ เปิดงานกาชาด สวนลุมพินี

"สมเด็จพระเทพ" เสด็จฯ เปิดงานกาชาด สวนลุมพินี

  • Share:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดงานกาชาด จัดครั้งแรกที่ สวนลุมพินี พระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ ...

เมื่อเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี และพระราชทานเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ กับทอดพระเนตรการแสดงขบวนธง ชบวนรถโบราณ การแสดงว่าวไทยย้อนยุค และนิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก ๖ แผ่นดิน ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร้านค้าต่างๆ.