วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พันธกิจสำคัญ ของ อัสสัมชัญ คอนแวนต์ เพาะเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพไม่พร่องคุณธรรม

พันธกิจสำคัญ ของ อัสสัมชัญ คอนแวนต์ เพาะเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพไม่พร่องคุณธรรม

  • Share:

เซอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง

"ครู" ไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกศิษย์ แต่ยังต้องอบรมบ่มเพาะเด็กให้เติบโตขึ้น เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมด้วย เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ รับใช้สังคมยาว นานถึง 105 ปี "เซอร์มารีโนแอล ผิวเกลี้ยง" อธิการิณีคนปัจจุบัน เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงพันธกิจสำคัญในการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และไม่พร่องคุณธรรมให้กับสังคมไทย


"เซอร์ มารีโนแอล" เผยถึงวิสัยทัศน์การบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 โรงเรียน ภายใต้สังกัดของคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ว่า นอกจากโรงเรียนจะมีหน้าที่ให้ ความรู้ด้านวิชาการแล้ว คณะ มาเซอร์และคุณครูยังให้ การอบรมด้านจริยธรรมแก่ นักเรียนด้วย อีกทั้งยังต้องปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน รู้จักการแบ่งปันให้กลุ่มคน ที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยไม่คำนึงว่านับถือศาสนาใดเชื้อชาติใด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใครเดือดร้อนมาเราไม่เคยปฏิเสธความช่วยเหลือ อย่างเช่น ช่วงปลายปีที่แล้ว เกิดอุทกภัยใหญ่ทั่วประเทศ ทางโรงเรียนก็ระดมเงินบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วงที


ตลอด หลายทศวรรษที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ยังได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าไปช่วยเหลืองานด้านสังคม สงเคราะห์ตามแหล่งเสื่อม โทรมต่างๆ ตลอดจนปลูกฝัง เรื่องของความเมตตากรุณา และให้บริการสังคม โดยที่ผ่านมาได้มีการนำคณะครู, นักเรียน และผู้ปกครอง เดิน ทางไปมอบเงิน พร้อมสิ่ง ของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่บ้านมิตราทร และโรงเรียนเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ จังหวัด เชียงใหม่


ขณะ เดียวกัน ก็ได้ จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต เพื่อให้นักเรียนทุกชั้นเรียนมีโอกาสแบ่งปันความรักความเอื้ออาทร และความมีเมตตา จิตต่อผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อย โอกาสตามโรงเรียนในชุมชนละแวกใกล้เคียง, การนำเด็กไปเยี่ยมให้กำลังใจ คนชรา และคนพิการ ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสอนหนังสือเด็กผู้ด้อยโอกาสทุกวันเสาร์ โดยนักเรียนชั้นโตจะเวียนกันมาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลน้องๆ...สมกับคติพจน์ ที่อัสสัมชัญ คอนแวนต์ ยึดถือมาตลอดว่า ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หา คุณธรรม เลิศล้ำการงาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้