วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดปฏิทินรับนักเรียนปี 62-ย้ำจำกัดที่นั่งต่อห้อง

เปิดปฏิทินรับนักเรียนปี 62-ย้ำจำกัดที่นั่งต่อห้อง

  • Share:

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. และปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ก่อนประถมและประถมศึกษา ร.ร.ที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร 13-17 ก.พ. คัดเลือก 23 ก.พ. ประกาศผลและรายงานตัว 2 มี.ค. มอบตัว 3 มี.ค. ชั้นก่อนประถม สมัคร 28 ก.พ.-4 มี.ค. จับสลาก ประกาศ และรายงานตัว 9 มี.ค. มอบตัว 16 มี.ค. ชั้น ป.1 สมัคร 6-10 มี.ค. จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค. มอบตัว 26 มี.ค. การรับชั้นก่อนประถม อายุ 3-5 ปี ในเขตพื้นที่บริการให้รับโดยไม่มีการสอบ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินให้จับสลาก

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ชั้น ม.1 ร.ร.ที่จัดห้องเรียนพิเศษสมัคร 23-27 ก.พ. สอบ 9 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 13 มี.ค. มอบตัว 16 มี.ค. ร.ร.ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สมัคร 23-27 ก.พ. สอบ 9 มี.ค. ประกาศผล
14 มี.ค. และรายงานตัวภายใน 17 มี.ค. มอบตัว 5 เม.ย. ร.ร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง สมัคร 23-27 มี.ค. สอบ 30 มี.ค. จับสลากในเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลและรายงานตัว 4 เม.ย. มอบตัว 8 เม.ย. โรงเรียนทั่วไป สอบและใช้คะแนนโอเน็ต สมัคร 23-27 มี.ค. สอบ 5 เม.ย. จับสลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว 7 เม.ย. มอบตัว 8 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนภายใน 7-9 เม.ย. ประกาศผล 11 เม.ย. มอบตัว 18 เม.ย. ชั้น ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

และ ร.ร.ที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร 23-27 ก.พ. สอบ 10 มี.ค. ประกาศผล 14 มี.ค. รายงานตัว 16 มี.ค. มอบตัว 17 มี.ค. ร.ร.ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สมัคร 23-27 ก.พ. สอบ 10 มี.ค. ประกาศผล 14 มี.ค. รายงานตัว 17 มี.ค. มอบตัวภายใน 5 เม.ย. ร.ร.เฉพาะ ม.ปลาย สมัคร 23-27 มี.ค. สอบ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 6 เม.ย.มอบตัว 9 เม.ย. ร.ร.ที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัคร 23-27 มี.ค. สอบ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 9 เม.ย. การรับนักเรียนที่จบม.3 ของโรงเรียนเดิม สมัคร ประกาศผลและรายงานตัวให้เป็นไปตามที่ ร.ร.เดิมกำหนด มอบตัว 9เม.ย.ความสามารถพิเศษ สมัคร 24-25 มี.ค. คัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 9 เม.ย.

ร.ร.ที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน สมัคร 20 มี.ค.- 30 เม.ย. ประกาศผล 1 พ.ค. รายงานตัวภายใน 5 พ.ค. มอบตัวภายใน 12 พ.ค. ร.ร.สำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 ก.พ. คัดเลือก 2-6 มี.ค. ประกาศผล 10 มี.ค. รายงานตัวภายใน 17 มี.ค. มอบตัวภายใน 24 มี.ค. ส่วนจำนวนรับต่อห้องระดับก่อนประถมห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40คน ชั้น ม.1 และ ม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็นต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้