วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บรรจุยาฮอร์โมนเป็นหนุ่ม-สาว

บรรจุยาฮอร์โมนเป็นหนุ่ม-สาว

  • Share:

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบบรรจุยา 2 รายการ คือนาลูโปรเรลิน 11.25 mg inj. และยาทริปโทเรลิน 11.25 mg inj. ซึ่งเป็นยากดฮอร์โมนรักษาภาวะเป็นหนุ่ม เป็นสาวก่อนวัยอันควร ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

นพ.จเด็ด ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยอันควรประมาณ 435 ราย เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 400 ราย และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 35 ราย โดยมูลค่าการใช้ยาในสิทธิบัตรทองเดิมคือชนิดฉีดอยู่ที่ 58,668 บาท/คน/ปี หรือ 23,467,200 บาท แต่ถ้าเป็นยา 2 รายการใหม่นี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 29,532 บาท/คน/ปี หรือมูลค่ารวม 11,812,800 บาท ทำให้ประหยัดงบฯได้ถึง 11,654,400 บาท ส่วนข้อเสนอที่ให้ยกเลิกยาลูโปร-เรลิน 3.75 mg ออกจากบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ที่ประชุมมอบให้ สปสช.ประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทบทวน เพื่อให้มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มจากกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงจากยาใหม่ได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้