วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การเป็นแม่ที่ดีของลูก หน้าที่แม่ที่ดี เป็นแบบอย่างให้ลูก

การเป็นแม่ที่ดีของลูก หน้าที่แม่ที่ดี เป็นแบบอย่างให้ลูก

 • Share:

ทักษะสำคัญ 10 อย่างการเป็นแม่ที่ดีของลูก

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เลี้ยงลูก ยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นคำเตือนให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกันกับลูกรัก โดย 10 บทบาทของพ่อแม่ที่มีผลต่อความสุข สุขภาพและความสำเร็จ ถูกตีความจากบทความชื่อ “What Makes A Good Parent” โดย Robert Epstein นักวิจัยด้านจิตวิทยา

 1. แสดงความรักความผูกพันด้วยการกอด บอกรักและมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. จัดการความเครียด ทั้งของตนเองและของลูก โดยฝึกเทคนิคผ่อนคลายและฝึกตีความเหตุการณ์ด้วยมุมมองเชิงบวก
 3. ทักษะด้านความสัมพันธ์ โดยธำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สมรสหรือคู่ที่หย่ากันไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 4. ความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ปฏิบัติต่อลูกอย่างมีความนับถือ ส่งเสริมให้ลูกช่วยตัวเองและพึ่งพาตนเองได้
 5. การศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมและเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา
 6. ทักษะชีวิต ให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีการวางแผนอนาคต
 7. การจัดการพฤติกรรม โดยเน้นการเสริมแรงเชิงบวก ใช้การลงโทษเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 8. สุขภาพ สร้างลีลาชีวิตและนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 9. ศาสนา ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิญญาณและศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
 10. ความปลอดภัย ปกป้องความปลอดภัยให้ลูกอย่างระมัดระวัง โดยรับรู้การทำกิจกรรมและเพื่อน ๆ ของลูก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้