วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิ่งของถูกใจ "ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลโตนด"

สิ่งของถูกใจ "ผลิตภัณฑ์ไม้ตาลโตนด"

  • Share:

ต้องบอกว่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เวลานี้ลงลึกไปถึงแก่นชุมชนรากหญ้าเข้าไปทุกที...!

จากการจัดกิจกรรม “WE LOVE PHANGNGA : รักจัง พังงา” หรือการ เปิดบ้าน 33 ชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ OTOP นวัตวิถี จัดโดย น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการ จ.พังงา ทำให้ได้รับรู้สิ่งดีงามในท้องถิ่น

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล หวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น เพื่อเศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

โดยเฉพาะการสาธิตผลิตภัณฑ์จากต้นตาลโตนดของกลุ่มภูตาล บ้านนาใต้ หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างคน สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับผลิตภัณฑ์ภูตาลเกิดจากการนำต้นตาลที่ไร้ค่า ต้องโค่นทิ้ง หลังจากที่ดินบริเวณบ้านนาใต้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น จากวิถีชีวิตนาข้าวจึงถูกเปลี่ยน เป็นโรงแรม รีสอร์ต ที่พัก สนองตอบการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

นี่เองทำให้ต้นตาลโตนดถูกโค่นล้มกลายเป็นขยะ กลุ่มชาวบ้านนาใต้ จึงเห็นโอกาสใช้สิ่งไร้ค่าให้เป็นประโยชน์ สนองตอบโจทย์ธุรกิจต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้ของชุมชน

นางดวงแก้ว รอดบน ประธานกลุ่มภูตาล กล่าวว่า จากการเปลี่ยนของ ชุมชนจากการทำนาข้าว และมีต้นตาลโตนดตามท้องไร่ท้องนาให้เป็นโรงแรม รีสอร์ต เพื่อการท่องเที่ยว

คิดว่าสมควรนำสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตจำหน่าย เพื่อรองรับธุรกิจ การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน จึงรวมกลุ่มสมาชิกนำสิ่งไร้ค่าเหล่านี้สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแทนที่จะถูกทิ้งหรือเผาทำลาย

จากนั้นได้ใช้ไอเดียนำต้นตาลโตนดเข้าสู่กรรมวิธีการกลึง ขัด เกลา เหลา และตัด แปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 100 ชนิด ที่ได้รับความสนใจ ไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ แก้ว ถ้วย ชาม

ท้ายสุดจึงกลับกลายเป็นรายได้หลักของกลุ่มภูตาล โดยมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเป็นพี่เลี้ยง...!

บรรณารักษ์ จิวะนันทประวัติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้