วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พบที่ กทม.56แปลง ไม่ได้ใช้ประโยชน์

พบที่ กทม.56แปลง ไม่ได้ใช้ประโยชน์

  • Share:

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า รอง ผอ.สำนักการคลัง กทม. ได้รายงานเรื่องการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทม.ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม ว่า ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินที่อยู่ในความดูแล 1,074 แปลง รวมเนื้อที่ 4,266 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 3 กลุ่ม คือ ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ 1,010 แปลง ใช้ประโยชน์บางส่วน 8 แปลง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ 56 แปลง สำนักการคลังได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนที่ภาพถ่าย รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา ที่ดินและอาคารของ กทม.ภายใน พ.ย.61.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้