วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชูศักยภาพสตรีพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

ชูศักยภาพสตรีพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

  • Share:

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การเสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนานาชาติ ว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสตรีในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรี รวมถึงความเสมอภาค ซึ่งหลายภารกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.), โรงเรียนครอบครัวเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว, คลินิกพหุวัฒนธรรม หรือคลินิกสะใภ้ไทย-เขยฝรั่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับสตรีกลุ่มด้อยโอกาส เป็นต้น

รมว.พม. กล่าวด้วยว่า การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้นำทางธุรกิจภายในประเทศของตนเองและระดับสากล ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมร่วมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้