วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ซีพีเอฟ" คว้า 2 รางวัลธุรกิจยั่งยืน

"ซีพีเอฟ" คว้า 2 รางวัลธุรกิจยั่งยืน

  • Share:

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลให้กับซีพีเอฟ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2018) ประเภท Outstanding Sustainability Awardsและหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investmentหรือ THSI)เป็นปีที่4 นับเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจและการเติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ในฐานะธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเชื่อมโยงกับคู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งกิจการในไทยและกิจการในต่างประเทศ รวมถึงการประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์และนโยบายและเป้าหมายสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว ในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง ลดการตกค้างของยาและลดการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดี เพิ่มความปลอดภัยในอาหารและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก

“จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการดำรงไว้ซึ่งการผลิตอาหารที่มั่นคงให้แก่พลโลก โดยตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เกิดความยั่งยืนในส่วนของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผ่านสิ่งที่ดีไปยังโลกอนาคตต่อไป”.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้