วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งปฏิรูปเรียนพุทธ

เร่งปฏิรูปเรียนพุทธ

  • Share:

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ รร.ตรัง มีการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภายหลังการประชุม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า

ที่ประชุมมีมตินำเรื่องสติศึกษามาเป็นฐานของการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 เพื่อให้เกิดผลในปลายทางคือ เด็กมีเบญจศีล, เบญจธรรม, มีความเมตตา, สุจริต, เคารพ, สัจจะ, และสติ โดยในที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการนำหลักการดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาในแต่ละระดับชั้น ว่าจะต้องมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร ครูควรสอนอย่างไร รวมทั้งหลักสูตรควรมีลักษณะใดด้วย

พระมหาหรรษากล่าวต่อไปว่า เดือน ม.ค. 2562 จะมีการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯในเดือน ก.พ.2562 เพื่อพิจารณาเสนอไปยัง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ หาก นพ.ธีระเกียรติเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้เดือน พ.ค.2562.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้