วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติทัวร์นำเที่ยวสิมิลัน หยุดให้บริการนักท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้ สนองรัฐ

มติทัวร์นำเที่ยวสิมิลัน หยุดให้บริการนักท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้ สนองรัฐ

  • Share:

ทัวร์นำเที่ยวสิมิลัน มีมติหยุดให้บริการนักท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้ ประชด เพื่อสนองรัฐบาลขอขยายเวลาประกาศ อช.คุมปริมาณนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ จี้ขอผู้มีอำนาจพบปะพูดคุยกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เร่งด่วน!

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 ต.ค.61 นายรัฐกิตติ์ ล้อวิชช์วรวัชร ประธานชมรมเรือนำเที่ยวสิมิลัน–สุรินทร์ พร้อมด้วย นายธวัช นิรนาทวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมประชุมที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีผู้ประกอบการนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน จำนวน 50 บริษัท แยกเป็น เรือนำเที่ยวชาวจีน 22 บริษัท เรือไดร์วิ่ง 5 บริษัท เรือนำเที่ยวทับละมุ 16 บริษัท เรือนำเที่ยวบ้านน้ำเค็ม 5 บริษัท และเรือนำเที่ยวโรงแรม 2 บริษัท เข้าร่วมหลังจากประสบปัญหาประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 เรื่องการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว เรือ และห้ามพักค้างคืนในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากบริษัทนำเที่ยวบางรายเปิดรับนักท่องเที่ยวจองทัวร์หมู่เกาะสิมิลันไปก่อนหน้ามีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยส่วนใหญ่ไม่พอใจการประกาศกฎ ข้อห้าม ระเบียบต่างๆ ในประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นให้บริษัททัวร์นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ แทน เพื่อสนองความต้องการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยนายรัฐกิตติ์ ล้อวิชช์วรวัชร ประธานชมรมเรือนำเที่ยวสิมิลัน–สุรินทร์ กล่าวว่า เบื้องต้น มติที่ประชุมผู้ประกอบการนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน จำนวน 50 บริษัท มีความเห็นตรงกันว่า ระยะแรกในวันที่ 15–16 ตุลาคม 2561 นี้ ทางบริษัทนำเที่ยวต่างๆหยุดให้บริการนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อรอท่าทีรัฐบาลให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ หาข้อยุติหรือผ่อนผันการจำกัดปริมาณนำท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมเรือ และข้อห้ามพักค้างคืน ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ พนักงานของบริษัทนำเที่ยว ขณะที่การออกประกาศดังกล่าวส่งผลต่อรายได้การท่องเที่ยวของประเทศ อัตราการว่างงานของลูกจ้าง และเศรษฐกิจภาพรวม เนื่องจากออกประกาศใกล้ช่วงเปิดหมู่เกาะสิมิลัน

ขณะที่นายธวัช นิรนาทวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตนเองมองว่าการประกาศจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่ดี เนื่องจากหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย ปิดเกาะระยะเวลา 6 เดือน และเปิดเกาะ 6 เดือน ส่วนอ่าวมาหยาไม่มีระยะเวลาการปิดอ่าว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ และ เกาะตาชัย ได้พักสภาพสิ่งแวดล้อม ขณะที่ทางกรมอุทยานฯ ประกาศเงื่อนไขในช่วงเวลากระชั้นชิด เหลือระยะเวลาเปิดเกาะสิมิลันไม่กี่วัน ซึ่งเดิมทางกรมอุทยานฯ ให้สัญญาการปรับปรุงเงื่อนไขกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในระยะเวลา 3 ปี หรือหากมีประกาศมาก่อนหน้านี้ประมาณ 3-6 เดือน ที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการสามารถตั้งตัวรับสถานการณ์เงื่อนไขของอุทยานฯ ได้ดีกว่าปัจจุบัน ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศให้มาก แต่แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานฯ พยายามกีดกันจำนวนนักท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนต้องให้ผู้มีอำนาจพบปะพูดคุยกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ขณะที่ตนเองยืนยันว่าการประชุมของอุทยานฯ ที่ผ่านมาก่อนการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อ และพูดความเห็นของทางอุทยานฯ ฝ่ายเดียว ไม่มีการบันทึกความเห็นของทางผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมประชุม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้