วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรโชว์ผลงานใต้เงา คสช.

เกษตรโชว์ผลงานใต้เงา คสช.

  • Share:

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปภาคการเกษตรพบว่า สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรกว่า 1.3 ล้านครัวเรือนได้สำเร็จ โดยการเร่งขับเคลื่อนแผนการผลิตภาคการเกษตรของประเทศ เน้นให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด โดยใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ซึ่งจะตรวจสอบความต้องการผลผลิตทางการเกษตรจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ แล้วจึงมาวางแผนส่งเสริมการผลิตทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

นอกจากนี้ ในเรื่องระบบชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำระบบกระจายน้ำเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และทำระบบชลประทานใหม่ 3,500 แห่ง ในพื้นที่เกษตร 2.8 ล้านไร่ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,652 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 4,007 แปลง พื้นที่ 5.1 ล้านไร่ เกษตรกรในโครงการ 300,000 คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์ 1,300 แห่งเป็นหน่วยธุรกิจต่อรองราคาซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 1.3 ล้านครัวเรือน จำนวน 2,750 บาทต่อไร่ และยังช่วยลดภาระหนี้สินของเกษตรกร 36,605 ราย จำนวน 10,200 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วเป็นหนี้เสีย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้