วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดัน 3 ยุทธศาสตร์สางปัญหาโรงพยาบาลแน่น

ดัน 3 ยุทธศาสตร์สางปัญหาโรงพยาบาลแน่น

  • Share:

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง ว่า ได้มอบให้ผู้บริหารเร่งแก้ไขปัญหาความแออัดการรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในปี 2560 พบว่า ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลศูนย์เฉลี่ยวันละ 3,152 ราย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วันละ 1,709 รายโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กวันละ 1,709 ราย ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์มีอัตราครองเตียงเกิน 100% ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนมีอัตราครองเตียงอยู่ที่ 70% ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กว่าครึ่ง เป็นโรคที่โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้การดูแลรักษาได้ สำหรับแนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาลได้กำชับให้นำ 3 ยุทธศาสตร์ไปใช้ คือ 1.ลดการเจ็บป่วยของประชาชน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 2.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เป็นสมาร์ท ฮอสปิตอล เช่น ระบบนัดคิวออนไลน์

รมว.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า และ 3.พัฒนาศักยภาพสถานบริการโดยรพศ./รพท.จะเน้นการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มห้องผ่าตัด ห้องไอซียู พัฒนารูปแบบเครือข่ายการรักษาเฉพาะด้านตามแผนพัฒนาระบบบริการ ระบบให้คำปรึกษาและส่งผู้ป่วยโรคที่ไม่หนักกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลต้นทาง เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้