วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กศน.ติวเข้มรับลูกแรงงานข้ามชาติ

กศน.ติวเข้มรับลูกแรงงานข้ามชาติ

  • Share:

นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่นำร่องจัดการศึกษานอกระบบให้แก่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสและบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยขึ้น โดยเชิญ นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษา นิเทศก์ สำนักงาน กศน. มาให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หลังการประชุมเชื่อว่าครูผู้สอน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องจะมีความเข้าใจสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสและบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยได้อย่างมีคุณภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้