วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“เวียดนาม” พร้อมเจ้าภาพวันวิสาขบูชาโลกปี 62

“เวียดนาม” พร้อมเจ้าภาพวันวิสาขบูชาโลกปี 62

  • Share:

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวว่า พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสประธานบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยตนและคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ประชุมกับคณะกรรมการจัดงานนานาชาติของเวียดนาม นำโดยพระธรรมาจารย์ พระติช เทียน ฮอน ประมุขสงฆ์เวียดนามเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ที่เวียดนาม ภายใต้หัวข้อ “คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อภาวะผู้นำโลก และความรับผิดชอบร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.2562 ที่เมืองฮานัม ประเทศเวียดนามสำหรับหัวข้อย่อยในการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ประกอบด้วย 1.คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อภาวะผู้นำโลกและความรับผิดชอบร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 2.ภาวะผู้นำสติเพื่อสันติอย่างยั่งยืน 3.คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการสร้างครอบครัวสันติสุข การดูแลสุขภาพและสังคมที่ยั่งยืน 4.พุทธจริยศาสตร์ต่อการศึกษาโลก 5.การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับพระพุทธศาสนา และ 6.คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้