วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ่างเก็บน้ำพระราชดำริที่รอมานานถึง 36 ปี

อ่างเก็บน้ำพระราชดำริที่รอมานานถึง 36 ปี

  • Share:


วันนี้ครบสองปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของแผ่นดิน เสด็จสวรรคต พสกนิกรทุกคนยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นมิเสื่อมคลาย โดยเฉพาะ โครงการพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาของชาติ การอยู่ดีกินดีของประชาชน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ มีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นถึง 4,741 โครงการ เป็น โครงการพระราชดำริด้านน้ำถึง 3,248 โครงการ เพราะ น้ำคือชีวิต ที่ไหนมีน้ำ ที่นั่นประชาชนก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพได้

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันเสาร์สบายวันนี้ผมขอชวนท่านผู้อ่านไปคุยเรื่อง โครงการพระราชดำริเรื่องน้ำ กันนะครับ

วันอังคารที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพิ่งลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น 1 ใน 4 โครงการที่เพิ่งผ่านการอนุมัติของ คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ โครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2525 ทรงทวงถามโครงการนี้จากรัฐบาลถึง 4 ครั้ง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับประชาชน เพิ่งจะได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างหลังจากที่ผ่านมานานถึง 36 ปี

จังหวัดชัยภูมิ อยู่ติดกับ เทือกเขาดงพญาเย็น เป็นต้นน้ำของ แม่น้ำชี แต่มีพื้นที่เก็บกักน้ำน้อย มีเพียง เขื่อนจุฬาภรณ์ ที่เก็บกักน้ำได้เพียง 164 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เป็นแอ่งกระทะทำให้เกิดน้ำท่วมภัยแล้งเป็นประจำ

พล.อ.ฉัตรชัย เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนมานานกว่า 30 ปีแล้ว ที่สำคัญก็คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริถึง 4 ปี คือปี 2525, 2526, 2536 และ 2540 เนื่องจากพื้นที่ชัยภูมิเป็นแอ่งกระทะ ฝนตกมากจะเกิดปัญหานํ้าท่วม พอหมดฝนก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งไว้ว่า ต้องสร้างอ่างเก็บนํ้าเอาไว้ ไม่ให้นํ้าไหลลงไปท่วมข้างล่าง และนำนํ้าที่เก็บเอาไว้ให้ประชาชนใช้ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2538 กรมชลประทานได้ออกแบบและศึกษาผลกระทบ พบว่าต้องใช้พื้นที่ป่า 2,100 ไร่ แต่ไม่สามารถขออนุญาตได้ทั้งหมด โครงการจึงต้องชะลอมาจนถึงวันนี้

(ทีป่าสงวนถูกทำลายไปปีละเป็นล้านไร่ทุกปี ไม่เห็นรัฐบาลที่ผ่านมารับผิดชอบอะไร แต่ป่าแค่ 2,100 ไร่ เพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมภัยแล้งให้ประชาชนอย่างถาวร กลับอ้างกฎหมายกันสารพัด จนต้องชะลอโครงการออกไปไม่มีกำหนด)

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศ ได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์นํ้าแห่งชาติ และ อ่างเก็บนํ้าลำสะพุง แห่งนี้ได้เริ่มวางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2558 จนในที่สุดได้ปรับแบบก่อสร้างโดยลดพื้นที่ป่าลงจาก 2,100 ไร่ เหลือ 354 ไร่ และถอยร่นจุดก่อสร้างลงมาจากเดิม 3 กม. สามารถเก็บนํ้าได้เพิ่มมากกว่าเดิม จาก 32 ล้าน ลบ.ม. เป็น 47 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บนํ้าลำสะพุงจะได้รับงบประมาณก่อสร้างตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567 แต่จะเร่งให้เก็บนํ้าได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 40,000 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 90,000 คน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่ทำการเกษตรมากที่สุดของประเทศรวม 63.85 ล้านไร่ แต่ มีพื้นที่ชลประทานเพียง 6.38 ล้านไร่ หรือ 10% ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกรต้องอาศัยนํ้าฝนเป็นหลักในการทำเกษตร ผลผลิตจึงขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก

ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่า เกษตรกรไทยที่ยากจนทุกวันนี้ ไม่เพียง “ขาดเงิน” แต่ “ขาดนํ้า” ที่เป็นหัวใจของการเกษตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นปัญหานี้ จึงมีพระราชดำริเรื่องนํ้าถึง 3,248 โครงการ เกือบ 70% ของโครงการพระราชดำริทั้งหมดเพื่อนำ “อู่ข้าวอู่นํ้า” ของไทยกลับคืนมา รัฐบาลจะแก้ความยากจนของเกษตรกรก็ต้องแก้ที่ระบบชลประทานนี่แหละ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

คุณอาจสนใจข่าวนี้