วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อานตะไท

อานตะไท

  • Share:

ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ร่างกฎหมายผ่านไฟเขียวจากที่ประชุม ครม. จะเจอกระแสคัดค้านทั่วบ้านทั่วเมือง

ล่าสุด “พ.ร.บ.การจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง” ที่กำหนดให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวต้องนำไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกตัว

ต้องจ่ายค่าขึ้นทะเบียนหมาแมวเป็นเงิน 450 บาทต่อตัว

หากท่านเจ้าของไม่นำหมาและแมวไปขึ้นทะเบียน จะต้องเจอโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทต่อตัว

ปรากฏว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้โดน ชาวบ้านด่ากันเปิง จนนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องสั่งถอยกรูดสุดซอย

โดยสั่งให้กระทรวงเกษตรฯและคณะกรรมการกฤษฎีกา กลับไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง และส่งกลับไปให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาซ้ำอีกที เพื่อไม่ให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้เลี้ยงหมาและแมวมากเกินควร

ประเทศไทยมีประชากรหมา 7.3 ล้านตัว ประชากรแมว 3.1 ล้านตัว ที่จะต้องนำไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามกติกา

และมีผู้เลี้ยงหมาแมวรวมทั้งสิ้น 4.2 ล้านครัวเรือน

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีข้อดี 50 เปอร์เซ็นต์ และมีข้อเสีย 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อดี คือการกำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสุนัขและแมวในอุปการะทุกตัวไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับทางราชการ

เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการเอา ใจใส่จากเจ้าของตามสมควร

เพื่อป้องกันปัญหาหมาและแมวถูกเจ้าของทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู

เพื่อลดจำนวนประชากรหมาจรจัดและแมวจรจัดที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

และเพื่อให้ผู้เลี้ยงต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงของท่านไปไล่กัดชาวบ้านได้รับอันตราย ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครบวงจร

แต่ข้อเสีย คือค่าขึ้นทะเบียนหมาแมวตัวละ 450 บาท มันแพงขูดเลือดขูดเนื้อมากเกินไป

คนไทยใจบุญส่วนใหญ่ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่มีฐานะรํ่ารวย

เมื่อรัฐบาลออก ก.ม.บังคับให้เจ้าของต้องจ่ายค่าขึ้นทะเบียนประชากรหมาแมวตัวละ 450 บาท

ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมือง

วัดต่างๆที่มีคนเอาหมาแมวไปปล่อยฝากพระเลี้ยงนับร้อยตัว พระท่านคงไม่มีทุนทรัพย์จะเอาหมาวัดแมววัดไปขึ้นทะเบียน

พระเณรเถนชีก็เดือดร้อนกันระนาว

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเป็น “นโยบายสาธารณะ” เป็นภาระรัฐบาลต้องจัดงบอัดฉีดเพิ่มเติม

ไม่ใช่มัดมือชกชาวบ้านต้องจ่ายค่าขึ้นทะเบียนแพงๆ

ความจริงร่าง ก.ม.ตะเข็บรั่วอย่างนี้ไม่ควรผ่านไฟเขียวจากที่ประชุม ครม.ตั้งแต่แรกด้วยซํ้าไป

ต้องตำหนิ รมว.เกษตรฯที่ไม่พิจารณาผลกระทบจากร่าง ก.ม.ฉบับนี้ให้รอบคอบรัดกุมก่อนชงเสนอ ครม.

และต้องตำหนิบรรดาท่านรัฐมนตรีที่นั่งนิ่งเป็นก้อนดิน ไม่มีใครแสดงความเห็นคัดค้าน หรือตั้งข้อสงสัยอะไรเลย

ไม่สงสัยบ้างหรือว่าค่าทำบัตรประชาชน 100 บาท

แต่ค่าบัตรประชากรหมาแมวต้องจ่าย 450 บาท

ทำไมบัตรประชาชนหมาแมว แพงกว่าบัตรประชาชนคน??

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้