วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"กฤษศญพงษ์" หนุน ขรก.วธ.ยุคใหม่ทำงานเชิงรุก

"กฤษศญพงษ์" หนุน ขรก.วธ.ยุคใหม่ทำงานเชิงรุก

  • Share:

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมทบทวนและติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ว่าขอให้ข้าราชการ สวจ.ทั่วประเทศ นำยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายของ วธ. มาเป็นหลักในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่สร้างประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด รวมทั้งขอให้ปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นข้าราชการยุคใหม่คือการทำงานเชิงรุก ทำงานประสานทุกหน่วยงาน มีการวางแผนการทำงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ให้มีการจัดทำปฏิทินงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเร่งประสานงานและบูรณาการรองรับงานทุกกรมในสังกัด รวมไปถึงกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ในการยกระดับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นงานเทศกาล ประเพณีระดับนานาชาติ เช่น เทศกาลลอยกระทง และสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น

นายกฤษศญพงษ์กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สวจ. ต้องรู้จักสร้างเครือข่าย ทั้งเครือข่ายศิลปิน สถานศึกษา ประชาชน ภาครัฐ เอกชน ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมาร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งให้ขอความร่วมมือจากศิลปินพื้นบ้านมาจัดแสดงงานศิลปะในถนนสายวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด และค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม

สำหรับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือขององค์กรชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จะต้องทำให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ จากนั้นรายงานเข้ามาส่วนกลางเพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้