วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ

  • Share:

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระครบ 105 ปี แห่งการประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ต.ค. โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานมอบทุน ดังนี้ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา จำนวน 19 สำนัก รวม 3,800,000 บาท ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ใน รพ.ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล จำนวน 17 แห่ง แห่งละ 19 ทุน รวม 1,615,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ 45 ทุน โดยปีนี้มอบให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวม 374,000 บาท และทุนสร้างอาคาร รพ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3,100,000 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้