วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจงเลือก “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” โปร่งใส กรมสรรพากรลั่น!ไม่เอื้อประโยชน์ใคร

แจงเลือก “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” โปร่งใส กรมสรรพากรลั่น!ไม่เอื้อประโยชน์ใคร

  • Share:

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีกรมสรรพากรแต่งตั้งตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ให้กับนักท่องเที่ยวในเมืองเพียง 1 ราย คือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสว่า เพราะเข้าข่ายตามข้อกำหนดพื้นฐานตามที่ประกาศ แต่เป็นการทดลองเพียง 6 เดือน จากนั้นจะประเมินผลความสำเร็จ ทั้งด้านนโยบาย ปริมาณการคืนภาษีของนักท่องเที่ยว เพื่อเสนอระดับนโยบายและกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขกำหนดเพิ่มเติม

ส่วนเอกชนรายอื่นๆไม่ผ่านคุณสมบัติการจดทะเบียนบริคณห์สนธิเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเสนอจุดคืนภาษีเกิน 5 จุด ขณะที่กรมสรรพากรกำหนดให้ไม่เกิน 3 จุดเท่านั้น เพื่อขอคืนภาษีในเมือง กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง “หลังเริ่มโครงการวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ให้ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการร้าน Vat Refund For Tourist ทดลองนำร่อง (Sand Box) 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62) เพื่อเปิดจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ Tax Refund ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ”

นายปิ่นสาย กล่าวว่า กรมสรรพากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นสมัครทั้ง 3 ราย พบว่าผู้ยื่นสมัคร 2 รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ ขอเรียนยืนยันว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการฯเป็นไปตามขั้นตอนตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) และแนวปฏิบัติทุกประการ จึงมีความโปร่งใส และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจใด.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้