วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป่าไม้ส่งมอบไม้ของกลางสร้าง “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า”

ป่าไม้ส่งมอบไม้ของกลางสร้าง “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า”

  • Share:

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโฉนดที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ขนาด 79 ไร่ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “โครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” เพื่อประโยชน์สูงสุดของแผ่นดิน และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเห็นชอบขยายงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงศิลปะ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชิงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ที่ถูกเก็บรักษาโดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และกรมศุลกากร โดยจะมีการขนย้ายไม้มารวมไว้ที่อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรอการแปรรูป

รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า การขนย้ายไม้มีค่าส่งมอบไปแล้ว 2 ครั้ง ปริมาตร 4,459.96 ลบ.ม. ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการขนย้าย ปริมาตร 5,116.48 ลบ.ม.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้