วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  • Share:

รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการ ศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือ CHES เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ ทบทวนให้มีกองทุนเพื่อพัฒนา การอุดมศึกษาใน พ.ร.บ.การอุดมศึกษานั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรที่จะกำหนดให้มีกองทุนสวัสดิการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพิ่มเติมในร่างดังกล่าวด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับด้านงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าที่พัก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ขวัญกำลังใจ ความมั่นคงและความศรัทธาในวิชาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกลับคืนมา ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากและต้องชี้แจงต่อกระทรวงการคลังให้เข้าใจ ถึงเหตุผลและความจำเป็นการทบทวนกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วย

“พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีกว่าแสนคน สามารถเอื้อต่อการบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนได้ โดยการกำหนดรูปแบบการให้สวัสดิการต่างๆ เพราะปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินให้กับระบบประกันสังคมอยู่แล้ว ดังนั้นควรมีการนำเงินดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ การให้สวัสดิการด้านสุขภาพจากการทำประกันสังคมมาใช้สิทธิประกันสุขภาพของสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในด้านสิทธิประกันสุขภาพขั้นต่ำที่พึงมีพึงได้จากสวัสดิการของรัฐปกติ และสามารถนำเงินกองทุนสวัสดิการฯไปซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ที่ สปสช.ยังไม่สามารถจ่ายได้ เป็นต้น” รศ.ดร.พัทธนันท์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้