วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.ชูโครงการหมอครอบครัว ปรึกษาผ่านมือถือ ยกระดับคุณภาพชีวิต

สธ.ชูโครงการหมอครอบครัว ปรึกษาผ่านมือถือ ยกระดับคุณภาพชีวิต

  • Share:

รมว.สาธารณสุข เผยสธ.ชูโครงการหมอครอบครัว ปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านมือถือ พร้อมสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน มั่นใจไทยนิยมฯ คืบหน้าทุกอำเภอ

วันที่16 ก.ย.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงได้มุ่งเน้นไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระบบสุขภาพ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ

โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการใน 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4.0 หรือ อสม. 4.0 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย จำนวน5พันคน รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล และโครงการติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญ คือโครงการหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเพื่อแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยมีช่องทางปรึกษากับหมอครอบครัว ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้น ยังมีการดูแลในกรณีมีการส่งต่อ โดยหมอครอบครัว มีหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยรับส่งต่อเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้รับบริการมีความอุ่นใจ และติดตามหลังการส่งต่อจนสิ้นสุดปัญหาความเจ็บป่วย

ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า การจัดให้มีหมอประจำครอบครัวสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ รวมถึงลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ 10-40 ลดค่าเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาลได้คนละ 1,655 บาท รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้หลายหมื่นล้านบาท

"โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ขณะนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการแล้วทุกอำเภอทั่วประเทศ” รมว.สาธารณสุข กล่าวปิดท้าย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้