วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ปิยะสกล” ยันคง 3 วิชาชีพจ่ายยาเร่งชง ครม.เดือนนี้

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ จ.เชียงใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... หลังจากที่มีการหารือ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรและกลุ่มพยาบาลแล้วว่า จากการหารือ 2 วิชาชีพนับว่าเป็นบรรยากาศที่ดี มีอยู่ 2 อย่างที่ยังเห็นไม่ตรงกัน คือในมาตรา 22 (5) เรื่อง จะให้วิชาชีพอื่นจ่ายยา และเรื่องของการจัดแบ่งประเภทของยา โดยเรื่องการอนุญาตว่าจะให้วิชาชีพใดจ่ายยานั้น สธ.ยืนยันจะปรับแก้โดยให้ยึดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มี 3 วิชาชีพ ที่จ่ายได้ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ส่วนพยาบาลนั้นมีกฎกระทรวงรองรับให้สามารถจ่ายยาได้ตามใบสั่งแพทย์ ดังนั้น ขอให้พยาบาลไปหารือกันให้เข้าใจ ส่วนการจัดแบ่งประเภท ยาก็ให้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ยาอันตราย 2.ยาสามัญประจำบ้าน และ 3.ยาควบคุมพิเศษ

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในการยกร่างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ เพราะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่า การจะส่งกฎหมายเข้าพิจารณาต้องส่งภายในเดือน ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ก็ไม่ได้ละทิ้ง แต่จะแนบไปพร้อมกับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย และขอยืนยันว่า สธ.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่มีอะไรแอบแฝง ทุกอย่างทำตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ประชาชน.

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ จ.เชียงใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... หลังจากที่มีการหารือ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรและกลุ่มพยาบาล 13 ก.ย. 2561 03:14 13 ก.ย. 2561 04:22 ไทยรัฐ