วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดึงเอกชนนั่งกรรมการ โรงเรียนร่วมพัฒนา

ดึงเอกชนนั่งกรรมการ โรงเรียนร่วมพัฒนา

  • Share:

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องนำมาขับเคลื่อน คือ การเดินหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ซึ่งที่ประชุมชื่นชมโครงการดังกล่าว และนายกฯได้ขอให้ดำเนินการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดใน 6 ภาคตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะขณะนี้โรงเรียนร่วมพัฒนามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเท่านั้น นอกจากนี้ สพฐ.จะมีการปลดล็อกข้อกฎหมายเรื่ององค์ประกอบของสถานศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยให้ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในฐานะกรรมการสามารถให้ความเห็นชอบงบประมาณ หลักสูตรสถานศึกษา และการเสนอแนะแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารและข้าราชการครู

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สพฐ.จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษโดยเฉพาะ อาทิ โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์การโยกย้ายใหม่ เนื่องจากมีการพบปัญหาว่าการบริหารในกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวต้องสะดุด เพราะครูและบริหารย้ายบ่อย ดังนั้นจะต้องกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและครูอย่างน้อย 5 ปี ไม่ใช่ย้ายมาแล้วก็ไป ขณะที่การโยกย้ายของผู้บริหารและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ แต่การจะโยกย้ายจะให้ อ.ก.ค.ศ. คณะดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้