วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใกล้ความจริง!! คนเชียงใหม่-ภูเก็ต จะได้ใช้รถไฟฟ้ารางเบา

ใกล้ความจริง!! คนเชียงใหม่-ภูเก็ต จะได้ใช้รถไฟฟ้ารางเบา

  • Share:

อีกไม่นาน!! เชียงใหม่-ภูเก็ต จะมีรถไฟรางเบา ล่าสุดครม.ไฟเขียวพ.ร.ก.เปิดทางให้ รฟม. ดำเนินการได้นอกเหนือจากในกทม.-ปริมณฑล คมนาคม เผยในภูเก็ต เริ่มจากสถานีท่านุ่น พังงา ไปสิ้นสุดห้าแยกฉลอง...

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)สามารถดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ตได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 ครม. มีมติให้สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร (สนข.) เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางในเมืองสำคัญตามภูมิภาค และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งทะเล ทางสนข.ได้ผลสรุปเห็นควรให้ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ฯ-พังงา-ภูเก็ต เป็นลักษณะการขนส่งที่เรียกว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบา

ส่วนการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รฟม.สามารถดำเนินการรถไฟฟ้าได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น และเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลัก หรือเส้นทางรองที่เชื่อมโยงระหว่างจุดต่างๆที่สำคัญ นอกจากนี้สำนักงบประมาณยืนยันจะไม่เกิดภาระด้านงบประมาณในขณะนี้ เพราะเป็นแค่เพียงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ รฟม.สามารถดำเนินการได้ แต่กระบวนการขั้นตอนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการค่อยไปว่ากันภายหลัง

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และได้นำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ต.ต. 2560 สาระสำคัญโดยสรุปคือ ระบบหลักเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track

1.2 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต ซึ่งได้ข้อสรุปในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งได้บรรจุไว้ในโครงการตามมาตรา PPP Fast Track

ทั้งนี้ที่ผ่านมา รฟม. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 22 ม.ค. -16 ก.พ. 2561 ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินโครงการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้