วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ซับยูนิต" วัคซีนทางเลือกใหม่ ป้องกัน..ไข้สมองอักเสบเจอี

"ซับยูนิต" วัคซีนทางเลือกใหม่ ป้องกัน..ไข้สมองอักเสบเจอี

  • Share:

ไข้สมองอักเสบเจอี ฟังดูอาจไม่ใช่โรคที่ถูกพูดถึงบ่อยนัก แต่จริงๆแล้วโรคนี้เป็นอันตรายไม่แพ้โรคอื่นๆ โดยเฉพาะหากเป็นในเด็กเล็ก มีข้อมูลว่า หากป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบเจอีแล้ว อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 5-25% มารู้จักไข้สมองอักเสบเจอี...กันสักหน่อยก่อน...

โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เจแปนีส เอนเซฟาไลติส (Japanese encephalitis : JEV) เป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทยโรคนี้นำโดยยุงคิวเล็กซ์ หรือ “ยุงรำคาญ” ชนิดเดียวกับที่เป็นพาหะโรคเท้าช้าง

ยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบเจอีมี 3 ชนิด ได้แก่ ยุงคิวเล็กซ์ ไทรทีเนียรินคัส, ยุงคิวเล็กซ์ เจลิดัส และ ยุงคิวเล็กซ์ ฟัสโคเซฟาลา โดยยุงรำคาญเหล่านี้ จะอยู่ตามท่อระบายน้ำที่มีน้ำเน่าขัง โดยเฉพาะน้ำเน่าที่มีขยะยุงพวกนี้จะชอบมาก

ไข้สมองอักเสบเจอี เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของระบบสมองส่วนกลาง ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ เป็นผลให้มีอัตราการตายสูง และก่อให้เกิดความพิการทางสมองในรายที่รอดชีวิต เนื่องจากไวรัสยังคงอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน การรักษาที่ล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายกับระบบประสาทได้หลายระดับและมีอาการแทรกซ้อนหลังจากการติดเชื้อ

โรคนี้ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก ช่วงอายุที่พบบ่อยคือ 5-10 ขวบ และพบได้บ่อยในฤดูฝน ในประเทศไทยจะพบโรคนี้ในภาคเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ ระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัด

ด้วยเหตุที่โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัย 2 โครงการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการรักษา และการทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง และโครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นใช้เองในประเทศ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี จะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า การผลิตวัคซีนแบบซับยูนิต โดยนำบางส่วนของโปรตีนมาวิเคราะห์ทำให้บริสุทธิ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนที่ก่ออาการภูมิแพ้แก่ร่างกาย เทคนิคนี้สามารถผลิตวัคซีนได้ด้วยเทคโนโลยีโปรตีนลูกผสมมีค่าใช้จ่ายน้อยและผลิตได้ในปริมาณมากกว่า เมื่อเทียบกับเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตายรวมทั้งมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงต่ำกว่าวัคซีนเชื้อเป็น

“ความร่วมมือครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน โดยจัดทำแนวทางการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบในสัตว์ทดลอง และทำการทดสอบกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบในสัตว์ทดลอง ทดสอบหาปริมาณภูมิคุ้มกันของสัตว์ทดลองจากตัวอย่างเลือดที่ทดสอบวัคซีนต้นแบบ” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบาย

และภายใต้ความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยตอบโจทย์ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่ได้ระดับสากลขึ้นใช้เองในประเทศ เนื่องจากงานวิจัยด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้ขยายขนาดการผลิตระดับโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านยาชีววัตถุและวัคซีน ทำให้ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองในประเทศได้ต้องนำเข้ายาและวัคซีนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์

ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บอกว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้ขยายขนาดการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุระดับโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐาน GMP มีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ “การจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากลขึ้นใช้เองในประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสองหน่วยงานในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียนได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้”

ด้วยความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เชื่อว่าภายในระยะเวลาไม่นานนี้ ประเทศไทยจะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี...เข็มแรกที่ใช้เพื่อป้องกันโรคนี้ได้อย่างแท้จริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้