วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มาตามโผ! ครม.ตั้ง 'จารุวรรณ เฮงตระกูล' ขึ้นนั่งเลขากฤษฎีกา

มาตามโผ! ครม.ตั้ง 'จารุวรรณ เฮงตระกูล' ขึ้นนั่งเลขากฤษฎีกา

  • Share:

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง! ตั้ง "จารุวรรณ เฮงตระกูล" นั่งเลขากฤษฎีกา แทน "ดิสทัต" เกษียณอายุราชการ มีผล 1 ต.ค.61  

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.จารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป 

อีกทั้ง ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอแต่งตั้ง น.ส.สุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการจำนวน 5 ราย คือ 1.นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2.นายอำนาจ วิชายานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3.น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 5.นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้