วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มือเท้าปากระบาด พญาไท,ปทุมวัน

มือเท้าปากระบาด พญาไท,ปทุมวัน

  • Share:

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ 0-5 ขวบ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ทั้งนี้ เนื่องจากจากสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เมื่อวันที่ 31 ก.ค. พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 38,000 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ 6,000 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 0-4 ขวบ เขตที่พบการเจ็บป่วยมากที่สุด คือ หนองจอก พญาไท และปทุมวัน ตามลำดับ ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี โดยจะพบอัตราป่วยสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม และแหล่งที่พบการระบาดของโรคมากที่สุด คือ สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้