วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ 13 ส.ค. 2561 01:23 13 ส.ค. 2561 01:24 ไทยรัฐ