วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งเตือนซื้อขายรถอย่า “โอนลอย”

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทั้งการซื้อต่อจากบุคคลหรือเต็นท์รถมือสอง ควรโอนทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน เพื่อมั่นใจว่าได้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนรถกับขนส่งทางบกแล้ว ไม่ควรซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยโดยเซ็นเอกสารไว้แล้วมาดำเนินการในภายหลัง ซึ่งอาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น กรณีผู้ซื้อไม่ชำระภาษีรถประจำปี รถเกิดอุบัติเหตุ หรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมาย

ส่วนกรณีที่มีการพบข้อมูลทางทะเบียนรถในใบสั่ง ไม่ตรงกับข้อมูลผู้ครอบครองรถปัจจุบัน อาจเกิดจากการซื้อขายแบบโอนลอย ที่ไม่ได้ยื่นขอดำเนินการเปลี่ยนสาระสำคัญทางทะเบียนให้ถูกต้องกับขนส่งทางบก จึงขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิของตนเอง ด้วยการตรวจสอบรถก่อนซื้อขายทุกครั้ง โดยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของรถพร้อมข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจ “ตั้งแต่ 31 ก.ค.60 เป็นต้นมา ขนส่งทางบกได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาต่อยอด เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลทางทะเบียนรถของขนส่งทางบกด้วยระบบฐานข้อมูล MDM ที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเชื่อมโยงออนไลน์ทั่วประเทศ ซึ่งหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางทะเบียนรถ สามารถตรวจสอบโดยตรงกับฐานข้อมูล MDM ของขนส่งทางบกได้แบบออนไลน์ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง.

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทั้งการซื้อต่อจากบุคคลหรือเต็นท์รถมือสอง ควรโอนทะเบียนด้วยตนเอง 13 ส.ค. 2561 00:04 13 ส.ค. 2561 10:19 ไทยรัฐ