วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีอ่อนใจรอแผนควบรวม “ทีโอที-แคท”

ให้เร่งสรุปข้อเห็นต่าง!จะได้เข็นเข้าคนร.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทีโอทีและแคท ก่อนจะสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในปี 2568 โดยให้เสนอแผนมาให้กระทรวงดีอีพิจารณาโดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาภายในเดือน ก.ย.นี้

“การควบรวมกิจการระหว่างแคทและทีโอทีครั้งนี้ เป็นแนวคิดของทั้งสององค์กร ไม่ได้มาจากฝ่ายรัฐบาล ฉะนั้นทั้ง 2 องค์กร ต้องไปคุยรายละเอียดที่ยังมีความเห็นต่างให้ตกผลึกเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกันภายในเหมือนที่ผ่านมาอีก เพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว หากสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาตปี 2568 คลื่นความถี่ไม่มีแล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป ฉะนั้นเป็นเรื่องที่องค์กร พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดทางอยู่รอดของตัวเองให้เข้มแข็งและแข่งขันกับเอกชนได้”

สำหรับประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกัน ได้แก่ ทีโอที เห็นว่าควรกำหนดระยะเวลาในการควบรวม ขณะที่แคทเห็นว่าควรจะควบรวมทันที นอกจากนี้ยังมีเรื่องคดีข้อพิพาทระหว่างกัน หากควบรวมจะมีผลกระทบทางกฎหมายหรือไม่ รวมถึงหากควบรวมแล้วจะมีผลต่อการถือครองคลื่นความถี่หรือไม่ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน วัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ฉะนั้นคณะกรรมการ (บอร์ด) ผู้บริหาร และพนักงาน ก็ต้องไปหารือกันให้ได้ข้อสรุปชัดเจนโดยเร็ว เพื่อกระทรวงดีอีจะได้นำเสนอ คนร. เป็นแนวทางในการดำเนินการและทำให้รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศมีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับเอกชนได้.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท 13 ส.ค. 2561 00:01 13 ส.ค. 2561 00:01 ไทยรัฐ