วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวนสีเขียวกึ่งโบราณสถาน

สวนสีเขียวกึ่งโบราณสถาน

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-แผนชั่วคราว, แผนอนาคต “สวนป้อมมหากาฬ”

หลังจากชาวชุมชนป้อมมหากาฬยอมย้ายออกจากป้อมมหากาฬ เพื่อคืนพื้นที่ให้กับ กทม. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ ล่าสุด กทม.ได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสาธารณะชั่วคราว และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแต่เวลา 05.00–21.00 น.ทุกวัน

“รายงานวันจันทร์” สัปดาห์นี้ จะไปพูดคุยกับ ผอ.สำนักผังเมือง กทม. “ศักดิ์ชัย บุญมา” ถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬให้เป็นสวนสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

-------------------------

ถาม-รูปแบบของสวนสาธารณะชั่วคราวนี้เป็นมาอย่างไร

ศักดิ์ชัย–เดิมจากการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง คือจะอนุรักษ์บ้านโบราณไว้ ประมาณ 7–8 หลัง แต่ต่อมาเจ้าของบ้านได้รื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่เองทั้งหมด และนำวัสดุโครงสร้างกลับไปด้วย กทม.จึงไม่ได้อนุรักษ์บ้านไว้ในพื้นที่ และมีการปรับแบบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่โล่ง โปร่ง สะอาด คนที่เข้ามาในพื้นที่จะได้มองเห็นวิวที่หลากหลาย เห็นบรรยากาศโดยรอบ มองเห็นคลอง เห็นวัดภูเขาทอง ซึ่งทุกคน มีสิทธิเข้าใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

ถาม-รูปแบบการพัฒนาแบบถาวรอย่างเต็มรูปแบบ กทม.มีแนวคิดอย่างไร

ศักดิ์ชัย–แนวคิดหลักๆคือ ต้องการให้เป็นสวนสาธารณะโล่ง ไม่เปลี่ยว ไม่เป็นจุดอับเสี่ยงต่อการกระทำไม่เหมาะสม และคงต้นไม้ใหญ่ไว้ ที่สำคัญคือมีองค์ประกอบความเป็นโบราณสถาน เป็นพื้นที่สื่อสาร เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสาธารณะทั้ง 35 แห่งของ กทม.

โดยการปรับปรุงพื้นที่ในอนาคต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ปรับปรุงอาคารพระยาญาณประกาศ (ปัจจุบันเป็นการปรับปรุงชั่วคราว) เป็นสถานที่ จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ ในอดีตและปัจจุบัน 2.พื้นที่ในป้อมมหากาฬ ส่วนหนึ่งจะก่อสร้างป้อมที่เคยมีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 14 ป้อม ขนาดย่อส่วนจากความ เป็นจริง เพื่อเป็นโมเดลจำลองให้ผู้สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ และมองภาพออกว่า ป้อมที่เคยมีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง และ 3.ก่อสร้างบ้านโบราณจำลองจากบ้านที่ กทม.เคยมีแนวคิดจะอนุรักษ์ไว้จำนวน 7–8 หลัง และจำลองทางเดินสมัยโบราณ โดยเฉพาะบริเวณตรอกพระยาเพชรปรานี ตรอกนกเขาคู่ ส่วนรูปแบบบ้านที่จะนำมาเป็นแบบก่อสร้าง เช่น บ้านไม้โบราณ เลขที่ 99, บ้านหลอมทอง, บ้านประปา, ห้องแถวโบราณ

ถาม-มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

ศักดิ์ชัย-แนวคิดที่กล่าวมาอยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งจะเสนอผู้บริหาร กทม.ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบด้วย โดยประกอบด้วย ผอ.สำนักผังเมือง กรมศิลปากร เลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทั้งนี้ การออกแบบสวนสาธารณะในป้อมมหากาฬแบบถาวรจะดำเนินการภายหลังปรับปรุงซ่อมกำแพงและป้อมมหากาฬ ซึ่งมีความชำรุด ทรุดโทรมมาก ขณะนี้สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างหาบริษัทผู้รับจ้างตามระเบียบราชการมาดำเนินการปรับปรุง ภายใต้งบประมาณ 69 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้