วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  • Share:

การเทศน์ทศชาติ ทศบารมี นับเป็นประเพณีสำคัญในพระพุทธศาสนาของไทยมาแต่โบราณกาล ซึ่งหลักธรรมในทศชาติถือเป็นมหากุศลแก่ผู้ที่ได้รับฟัง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน จึงจัดงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และในวาระที่สายปัญญาสมาคมฯ ก่อตั้งครบ 80 ปี โดยชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพในพระชาติที่ 5 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนกิจการในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงานมีคณะกรรมการชมรมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาฯ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมชั้น 5 โรงเรียนสายปัญญาฯ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นำคณะชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน อาทิ ทัศนีย์ จันทร์เรือง, คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช, ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์, คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน, ดร.วีณา เชิดบุญชาติ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ.

ทั้งนี้ ทศชาติชาดก เป็นชาดกที่สาคัญ กล่าวถึง 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ และตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นาม “พระสมณโคดม” ชาดกทั้ง 10 เรื่องจะกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีต่างๆ และปรากฏหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติต่อผู้อื่น การครองเรือน การปกครอง เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมในทศชาติเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตาม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น แบ่งออกเป็นหลักธรรมเด่นๆ 2 ลักษณะ ได้แก่ หลักธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติ เพื่อสั่งสมบารมีในตนและนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และหลักธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติเพื่อผู้อื่น

สำหรับพระชาติที่ 5 คือพระชาติพระมโหสถ ที่ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี (ทำใจให้เต็มด้วยปัญญา) ด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิต ทั้งเป็นผู้ทรงคุณธรรมยอมไว้ชีวิตผู้ที่คิดทำร้ายตน.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้