วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารขยะเด่น รพ.บางสะพานน้อย

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขยะมูลฝอยได้เพิ่มตามขึ้นมาทุกๆปี.....!

กลายเป็นปัญหาหลักที่ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันแก้ไข คู่ขนานกับการแสวงหา แนวทางบริหารจัดการแก้ปัญหา ไม่ให้เกิดภาวะขยะล้นเมือง ด้วยหลากหลายวิธี แบบไม่ซ้ำกัน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงยกให้เป็นวาระแห่งชาติ นำไปสู่การจัดทำร่างแผนแม่บท การบริการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบในพื้นที่ ต่างๆของประเทศไทย

หนึ่งในนั้น รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เล็งเห็นความจำเป็นของการแก้ไขปัญหา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จึงเกิดขึ้น

เป้าหมายเพื่อกระตุ้นเตือนเจ้าหน้าที่ในองค์กรและผู้ใช้บริการ ให้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ในเบื้องต้นใช้เงินงบประมาณจัดสร้างโรงเก็บขยะ รีไซเคิลภายในโรงพยาบาล

จากนั้นเปิดรับสมาชิกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รวบรวมขยะรีไซเคิล ในบ้านพัก และที่ทำงาน กำหนดเวลาไว้วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 16.00- 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารขยะ จำนวน 2 คน จะออกรับขยะ

เพื่อนำขยะไปคัดแยกประเภทและชั่งน้ำหนัก เสร็จแล้วนำไปแยกเก็บในแต่ละช่อง โดยสมาชิกจะได้รับคูปองสำหรับนำไปขึ้นเงิน หลังขยะของตน ถูกนำไปขายแล้ว

นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลได้วาง กล่องเหล็กชนิดโปร่งใส ไว้รองรับขยะรีไซเคิล ทั้งจากเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ มีผู้ตอบรับอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลให้ผู้รับเหมาเข้าไปคัดแยกเผาทำลาย กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงเท่ากับได้ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ประการสำคัญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายได้จากการนำขยะไปฝากไว้กับธนาคารขยะ

จัดเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของเมืองเกาะหลัก ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้....!

นายมานพ ฟูเฟื่อง

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขยะมูลฝอยได้เพิ่มตามขึ้นมาทุกๆปี กลายเป็นปัญหาหลักที่ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันแก้ไข คู่ขนานกับการแสวงหา 12 ส.ค. 2561 14:17 12 ส.ค. 2561 14:18 ไทยรัฐ